فرماندار آزادشهر

گلستان / جلسه شورای ساماندهی سالمندان آزادشهر برگزار شد

جلسه شورای ساماندهی سالمندان شهرستان به ریاست ملک حسینی فرماندار آزادشهر و سایر اعضای این شورا برگزار شد.

حمیدرضا ملک حسینی فرماندار آزادشهر در این جلسه گفت : سالمندان سرمایه های اجتماعی هستند و رسیدن به سالمندی توفیقی است که باید ضمن ارج نهادن به این سرمایه های اجتماعی که انبوهی از تجربه هستند برای رفاه و کاهش مشکلاتشان تلاش کرد.

فرماندار آزادشهر  با بیان اینکه جامعه ما به سمت میانسالی و سالمندی پیش می رود و هرم جمعیتی کشور ما به سمت بالاست، گفت: باید جامعه را برای آینده آماده و ضمن تهیه نقشه راه و فراهم نمودن زیرساختها، برای این شرایط برنامه ریزی های لازم را انجام داد .

وی ضمن انتقاد از عدم حضور برخی دستگاههای مرتبط در جلسه شورای ساماندهی سالمندان و عمل نکردن به مصوبات و دستورجلسات قبلی ، اظهار داشت: اداره به نام سالمندی یا مختص به این امر وجود ندارد ولی دبیرخانه شورای ساماندهی سالمندان در بهزیستی است لذا همه دستگاهها و تک تک افراد در قبال سالمندان مسئول هستند و شایسته است در این زمینه برنامه ریزی لازم را برای ارائه خدمات داشته باشند.

خانم سادین رئیس اداره بهزیستی در این جلسه به ارائه شاخص های سالمندان در سطح کشور، استان و شهرستان پرداختند و از شبکه بهداشت و کمیته امداد شهرستان به دلیل تعامل مطلوب با اداره بهزیستی در راستای آموزش به سالمندان تحت پوشش و برگزاری فعالیتهای هفته سالمند قدردانی نمودند.

وی همچنین به اهمیت ارائه مراقبت های سالمندی به منظور شناسایی و کاهش بار معلولیت در سالمندان نیز اشاره کردند.

سادین در ادامه به وضعیت سواد ، اشتغال ، امرار معاش، نیازهای سالمندان، بیماریهای شایع سالمندان اشاره نمودند.

جلسه شورای ساماندهی سالمندان آزادشهر برگزار شد

جلسه شورای ساماندهی سالمندان آزادشهر برگزار شد

جلسه شورای ساماندهی سالمندان آزادشهر برگزار شد