دکتر حسام‌الدین علامه

لایحه حقوقی حمایت از سالمندان نداریم

دکتر حسام‌الدین علامه با اشاره به مباحث معنویت و تأثیرات مثبت آن در حوزه سالمندی، گفت: مساله مهم بعدی مباحث حقوقی و مالی مانند سالمند آزاری است که متأسفانه در کشور ما به آن توجه نشده و ما لایحه حقوقی حمایت از سالمندان نداریم که البته در حال تدوین است .

دکتر حسام‌الدین علامه با اشاره به مباحث معنویت و تأثیرات مثبت آن در حوزه سالمندی، گفت: مساله مهم بعدی مباحث حقوقی و مالی مانند سالمند آزاری است که متأسفانه در کشور ما به آن توجه نشده و ما لایحه حقوقی حمایت از سالمندان نداریم که البته در حال تدوین است .

وی با تاکید بر استفاده و بهره گیری از تجارب موفق و حتی ناموفق کشورهای مختلفی همچون ژاپن در موضوع سالمندی، اظهار کرد: باید با تفکر انتقادی داده‌های خود را مرور و بازنگری و اصلاح کنیم.

علامه با اشاره به مباحث معنویت و تأثیرات مثبت آن در حوزه سالمندی، گفت: مساله مهم بعدی مباحث حقوقی و مالی مانند سالمند آزاری است که متأسفانه در کشور ما به آن توجه نشده و ما لایحه حقوقی حمایت از سالمندان نداریم که البته در حال تدوین است .

رییس دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور با اشاره به مبحث دریافت خدمات اطلاع‌رسانی و آشنایی و یادگیری نحوه دریافت خدمات برای سالمندان، گفت: در  مبحث فناوری‌های نوین یادگیری باید مبتنی بر آینده‌پژوهی باشد.

تجرد در سالمندی

 وی با اشاره به بحث تجرد در سالمندی نیز گفت: در حال حاضر در کشور ما سالمندی که هیچ‌وقت ازدواج‌نکرده یک‌دهم درصد و تجرد قطعی سه درصد بوده و پیش‌بینی می‌شود در سالهای آتی سه تا چهار میلیون سالمند ازدواج نکرده داشته باشیم که این مساله ضرورت آینده پژوهی برای تصمیم گیری ها را پررنگتر می‌کند.

علامه با تاکید بر اهمیت آینده پژوهی برای برنامه ریزی و سیاستگذاری در حوزه سالمندی، تصریح کرد: مدیران و سیاستگذاران حوزه سالمندی باید با توجه به تغییرات برنامه ریزی کنند که در همین راستا مرکز رصد تغییرات جمعیتی در سازمان برنامه و بودجه کشور شکل گرفته است.

وی با بیان اینکه برای انجام کار موثر برای دوره سالمندی باید نگرش، بینش، عملکرد، ذائقه و میل سالمندان را مورد توجه قرار دهیم، اظهار کرد: در همین راستا باید به ایجاد بسترهای مناسب آموزشی و مناسب سازی محیط و ابزار و امکانات مورد نیاز سالمندان توجه ویژه ای داشته باشیم.

منبع: دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور