به مناسبت 25ذی الحجه صورت گرفت؛

مرکزی / بازدید مدیر صندوق بازنشستگی استان مرکزی از مرکز توانبخشی سالمندان اراک

مدیر صندوق بازنشستگی استان مرکزی باتفاق جمعی از روسای کانونهای بازنشستگی و اعضای هیات امنا خانه امید اراک از مرکز توانبخشی سالمندان بازدید کردند.

مدیر صندوق بازنشستگی استان مرکزی باتفاق جمعی از روسای کانونهای بازنشستگی و اعضای هیات امنا خانه امید اراک از مرکز توانبخشی سالمندان بازدید کردند.

اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل صندوق بازنشستگی کشوری به نقل از روابط عمومی مدیریت استان مرکزی، در بازدیدی که روز پنجشنبه پانزدهم تیرماه و بمناسبت هفته بزرگداشت روز خانواده و تکریم بازنشستگان صورت گرفت، مدیر صندوق بازنشستگی استان مرکزی بهمراه روسای کانون های بازنشستگی استان و اعضای هیات امنا خانه امید بازنشستگان اراک از مرکز نگهداری سالمندان محسنی اراک بازدید کرد.

«صدیقه حسامی» در این برنامه، ضمن دیدار و گفتگو با سالمندانی که در این مرکز نگهداری می شوند، در جریان نحوه خدمات رسانی و مشکلات این عزیزان قرار گرفت.

گفتنی است، تعدادی از عزیزان ساکن در این مرکز، از بازنشستگان صندوق بازنشستگی کشوری استان مرکزی هستند که به دلایل مختلف به آنجا مراجعه کرده و از این عزیزان مراقبت می شود.

مرکز توانبخشی سالمندان محسنی اراک توسط یکی از بازنشستگان خیر آموزش و پرورش استان تاسیس شده به نحوی که ایشان پس از بازنشستگی به طور مستمر در آن مجموعه فعالیت کرده و پیگیر امور مربوط به سالمندان و بازنشستگان این مرکز هستند.