رئیس کمیسیون بهداشت مجلس

کمبود جدی متخصص طب سالمندی در کشور

رئیس کمیسیون بهداشت مجلس با تاکید بر اینکه باید به نیازهای سالمندان توجه شود تا در آینده با انباشت مشکلات حوزه سالمندی مواجه نشویم، تصریح کرد: تعداد متخصصان طب سالمندی متناسب با تعداد سالمندان نیست و در این رابطه کمبود جدی داریم.

حسینعلی شهریاری با اشاره به روز جهانی سالمندان، گفت: با توجه به افزایش امید به زندگی و ارائه خدمات مطلوب بهداشتی و درمانی سن سالمندی در کشور افزایش یافته است و می طلبد بهبود و ارتقای کیفیت زندگی سالمندان  در دستور کار برنامه ریزان و متولیان امر گیرد و این کار با شتاب بیشتری انجام شود.

وی افزود: در حالی که تا دهه‌های آینده تعداد زیادی از جمعیت کشور سالمند خواهد بود اما متاسفانه برنامه ها و سیاست های مناسبی برای بهبود کیفیت زندگی آنها طراحی و اتخاذ نشده است.

نماینده مردم زاهدان در مجلس یازدهم با تاکید بر اینکه باید به نیازهای سالمندان توجه شود تا در آینده با انباشت مشکلات حوزه سالمندی مواجه نشویم، تصریح کرد: تعداد متخصصان طب سالمندی متناسب با تعداد سالمندان نیست و در این رابطه کمبود جدی داریم البته برخی بر این باورند که با توجه به زمان بر بودن تربیت متخصص سالمندی در حال حاضر می توان با ارائه آموزش های لازم به برخی پزشکان عمومی آنها را برای ارائه خدمات به سالمندان آماده کنیم تا زمانی که بتوان نیروهای متخص را به اندازه کافی داشته باشیم.

شهریاری با تاکید بر اینکه باید منابع کافی باید برای حمایت از سالمندان پیش بینی و در نظر گرفته شود در مورد بیمه سالمندان، گفت: با توجه به تدبیر مجلس دولت اعلام کرده که تمامی افراد می توانند تحت پوشش بیمه سلامت قرار گیرند البته می طلبد به سالمندان در سیاست های کلی تامین اجتماعی توجه شود و همچنین معیشت آنها مورد توجه قرار گیرد./