کتاب

کتاب / خانوارهای سالمند چگونه هزینه می­کنند

روشن است اگر سیاست‌گذار تصویری از جامعه هدف خود نداشته باشد، نمی‌تواند اولویت‌ها را شناسایی کرده و برای آن برنامه‌ریزی کند و تدوین سیاستی اثربخش و کارا منوط به شناختی درست از واقعیت است.

روشن است اگر سیاست‌گذار تصویری از جامعه هدف خود نداشته باشد، نمی‌تواند اولویت‌ها را شناسایی کرده و برای آن برنامه‌ریزی کند و تدوین سیاستی اثربخش و کارا منوط به شناختی درست از واقعیت است.

در این چارچوب، کتاب حاضر تلاش کرده تا با با اتکا به داده‌های بودجه خانوار سال ۱۳۹۵، تصویر کلی از وضعیت خانوارهای کشور به تفکیک سرپرست غیرسالمند، سالمند دارای حقوق بازنشستگی و سالمند بدون حقوق بازنشستگی به دست دهد.

عنوان: خانوارهای سالمند چگونه هزینه می­کنند

نویسندگان: سمیرا غلامی – سمانه گلاب

نوبت چاپ / سال انتشار: اول / ۱۳۹۸

دانلود