اداره کل بهزیستی استان کرمانشاه

کرمانشاه / اجرای طرح خانه حمایتی سالمندان در کرمانشاه

معاون پشتیبانی اداره کل بهزیستی استان کرمانشاه گفت: کرمانشاه جزو ۱۲ استان کشور است که طرح خانه حمایتی سالمندان را اجرایی کرد.

معاون پشتیبانی اداره کل بهزیستی استان کرمانشاه گفت: کرمانشاه جزو ۱۲ استان کشور است که طرح خانه حمایتی سالمندان را اجرایی کرد.

منوچهر محمدی معاون پشتیبانی اداره کل بهزیستی استان کرمانشاه،گفت: کرمانشاه جزو ۱۲ استان کشور است که طرح خانه حمایتی سالمندان را با هدف استفاده از حداقل توانمندی سالمندان با ایجاد ساختاری شبیه خانواده را برای سالمندان اجرایی کرده است.

 معاون پشتیبانی اداره کل بهزیستی استان کرمانشاه با بیان اینکه استان کرمانشاه هشتمین استان پیر کشور است گفت:جمعیت سالمندی استان ۱۹۵ هزار و ۷۰۱ نفر است.

وی بیان داشت: نرخ رشد سالمندی در استان با ۱۰.۰۲ درصد روند افزایشی دارد و این یک هشدار به شمار می‌رود.

محمدی  افزود: سالمندان جز گروه حساسی هستند و باید در راستای تونبخشی  انان و تقویت روحیه توجه جدی صورت گیرد.

وی گفت: بی‌توجهی به خواسته‌های سالمند و ارائه نشدن خدمات کافی از موضوعاتی است که باید نسبت به آن در جامعه اطلاع‌رسانی شود.

منبع: اداره کل بهزیستی استان کرمانشاه