به پایگاه اطلاع رسانی دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور خوش آمدید.

در این راستا سازمان بهزیستی کشور، با توجه به اهداف سازمانی و درک صحیح از این موضوع اقدام به راه اندازی وب سایت دبیرخانه شورای ملی سالمندان به آدرس www.SNCE.ir نموده است.

به پایگاه اطلاع رسانی دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور خوش آمدید.

شورای ملی سالمندان با هدف فراهم کردن امکان تداوم حضور سالمند در جامعه، تأکید بر حفظ موقعیت و جایگاه سالمند در خانواده، تأمین حداقل نیازهای اساسی سالمندان نیازمند در کشور، تأکید بر حفظ احترام شأن و حرمت سالمند و فراهم کردم امکان مشارکت مردم، انجمنها و موسسات غیردولتی تشکیل شد.

در این راستا سازمان بهزیستی کشور، با توجه به اهداف سازمانی و درک صحیح از این موضوع اقدام به راه اندازی وب سایت دبیرخانه شورای ملی سالمندان به آدرس www.SNCE.ir نموده است.

برای رفتن به صفحه اصلی وب سایت دبیرخانه بر روی بنر زیر کلیک نمایید.

logo

منبع: پایگاه اطلاع رسانی دبیرخانه شورای ملی سالمندان