عضو کميسيون اجتماعي شوراي شهر تهران

انفجار پديده سالمندي قطعي است

عضو کميسيون اجتماعي و فرهنگي شوراي اسلامي شهر تهران با تاکيد بر شعار زدگي مسوولين درخصوص رفع چالش هاي سالمندان گفت: تمامي اين وعده ها شعاري است که درآن حتي مناسب سازي معابر و اماکن عمومي براي اين عوامل توسعه کمتر رعايت شده است.

الهه راستگو، رئيس ستاد توان‌افزايي و حمايت از فعاليت سازمان‌هاي مردم نهاد شهر تهران، در همايش سالمندان و تجربه سالمندي که پيش از ظهر امروز با حضور مدير کل سازمان‌هاي خدمات بهداشتي درماني و توان‌بخشي گرونوبل فرانسه برخي ديگر از مسوولين شهري و سمن‌هاي حوزه سالمندان در سالن همايش‌هاي ستاد سمن‌هاي شهر تهران تشکيل شد ضمن تبريک روز سالمند به سالمندان، افزايش جمعيت سالمندي در هر کشور را به نوعي بيانگر پيامد کاهش مرگ‌ومير و افزايش اميد به زندگي در آن کشور دانست و اظهار داشت: بي‌توجهي به اين پيامد گرچه مثبت و عدم برنامه‌ريزي جهت تدوين سياست‌هاي اصولي متناسب با نيازهاي اين جمعيت و ايجاد زيرساخت‌هاي لازم تنها بحراني را براي نظام سلامت رقم خواهد زد که مهم‌ترين آن صرف اعتبارات کلان درماني است.
وي با تاکيد بر اين که عدم فعاليت‌هاي لازم در زمينه پيشگيري، وقوع اين بحران را دور از ذهن نخواهد ساخت، افزود: متأسفانه نظام حمايتي دولت به هيچ عنوان پاسخگوي چالش‌هاي اقتصادي-اجتماعي اين قشر نيست که اگر بود امروز شاهد فعاليت دوباره نيروهاي بازنشسته نبوديم.
معاون اداري و اجرايي ستاد سمن‌هاي شهر تهران اشتغال بازنشستگان را برخلاف گذشته نه بهانه‌اي جهت سرگرمي و رفع پيامدهاي ناشي از کناره‌گيري از کار و درمان افسردگي ناشي از دوران تنهايي و سالمندي آنان بلکه به دليل افزايش نرخ تورم و تحميل ناشي از هزينه بيکاري فرزندان عنوان کرد و گفت: البته افزايش سرانه هزينه‌هاي درماني را که به عنوان يکي از عوامل لاينفک سالمندي است را نمي‌توان در اين ميان ناديده گرفت.
راستگو پيري جمعيت صرف‌نظر از بحث در خصوص چرايي افزايش نرخ مرگ‌ومير جوانان و کاهش نرخ باروري در کشور را به دليل روند توسعه کشور دانست و تاکيد کرد: در صورت عدم اتخاذ سياست‌ها و برنامه‌ريزي‌هاي پيشگيرانه وقوع پيامدهاي جبران‌ناپذير در طول چند سال آينده غيرممکن نخواهد بود.
وي با اشاره به نرخ 3 برابري جمعيت سالمندان در طول نيم‌قرن گذشته و تکرار اين موضوع در 50 سال آينده دنيا افزود: عدم پيش‌بيني‌هاي لازم در تمامي حوزه‌هاي رفاهي، بهداشتي و درماني تنها انفجار سالمندي را در کشور به دنبال داشت که البته در اين ميان نبايد از تفاوت 4 برابري سرعت پيري جمعيت در کشورهاي در حال توسعه نسبت به کشورهاي توسعه يافته و آمادگي کم اين کشورها جهت مقابله با چالش‌هاي توأم با اين تغيير جمعيتي غافل بود.
عضو کميسيون اجتماعي و فرهنگي شوراي اسلامي شهر تهران تصريح کرد: وجود تمامي اين واقعيات در حالي است که آموزش‌هاي لازم در زمينه ارتقاي آگاهي ميان‌سالان امروز و سالمندان فردا در کمترين سطح ممکن قرار داشته و در صورت تداوم اين بي‌توجهي‌ها تجربه انفجار سالمندي و بحران‌هاي توأم با آن نه ممکن که قطعي و حتمي خواهد بود.
راستگو به عدم برخورداري يک ميليون و 800 هزار سالمند در کشور از هيچ نوع خدمات حمايتي و صندوق‌هاي بازنشستگي با توجه به جمعيت 6 ميليون نفري سالمندان اشاره کرد و گفت: اين موضوع فارغ از هرگونه تحليل در خصوص ضعف برنامه‌ريزي برنامه ريزان و مسووليت‌پذيري مسوولين مربوطه به نوعي بيانگر تحميل آثار دردناک فقر علاوه بر هزينه‌هاي سرسام‌آور بيماري‌ها و امراض فراگير سالمندي و نيز افزايش چند برابري سبد مصرف خانوار به دليل گستردگي خانواده ناشي از ازدواج فرزندان است که تمامي اين موارد يعني چالش بيشتر براي اين قشر و خانواده‌هاي آنان وي با تاکيد بر اين که نبود سيستم بيمه‌اي مناسب براي اين قشر با شعار روز جهاني سالمندان با عنوان سلامت و رفاه اجتماعي نماد توسعه پايدار در تناقض است، اظهار داشت: بايد اعتراف کرد که تمامي اين بي‌توجهي‌ها مويد عدم شناخت اين سرمايه‌هاي مملو از تجربه و عامل مهم دستيابي به توسعه پايدار است.
رئيس ستاد توان‌افزايي و حمايت از فعاليت سازمان‌هاي مردم نهاد شهر تهران بي‌توجهي‌ها به سالمندان را در تناقض آشکار با وعده‌هاي مسوولين دانست و گفت: در واقع در بهره‌گيري از اين پتانسيل‌هاي بالقوه فقدان برنامه‌ريزي آنان را تنها به مصرف کننده مبدل نموده است.
راستگو با تاکيد دوباره بر شعار زدگي مسوولين در خصوص رفع چالش‌هاي سالمندان افزود: تمامي اين وعده‌ها شعاري است که در آن حتي مناسب‌سازي معابر و اماکن عمومي براي اين عوامل توسعه کمتر رعايت شده و خانه‌نشيني از اين عدم مناسب‌سازي ناگزير سرباري خانواده و اطرافيان را به دليل عدم توان حضور در جامعه را براي آنان تحميل نموده است.
وي تشکيل کميسيون‌هاي تخصصي، نهادهايي ويژه رسيدگي به مسائل و مشکلات اين قشر و بازنگري قانون در خصوص سالمندان با توجه به تغيير ايجاد شده در هرم سني را از ضروريات فراموش شده ذکر کرد و افزود: در کنار عملي سازي اين امر ايجاد بيمارستان‌هايي ويژه سالمندان و تعيين تعرفه‌هاي درماني مناسب براي آنان ضروري است.
معاون اداري و اجرايي ستاد سمن‌هاي شهر تهران با تاکيد بر توجه بيشتر به ظرفيت سمن‌هاي تخصصي فعال در اين حوزه خاطرنشان کرد: سمن‌هاي سالمندان در طول چند سال گذشته اقدامات مؤثري را در اين عرصه به انجام رسانده‌اند و البته ستاد توان‌افزايي و حمايت از فعاليت سازمان‌هاي مردم نهاد نيز با تشکيل کارگروه خانواده و کميته تخصصي سالمندان در صدد بهتر نمودن شرايط براي قشر سالمند بوده است.
راستگو سمن‌ها را تشکل‌هايي داوطلبانه و مردمي دانست و افزود: اين نهادهاي مردمي علي‌رغم عملکرد مناسب همواره از کمترين حمايت‌هاي دولت برخوردار بوده‌اند که اميدوارم اين موضوع در کوتاه‌ترين زمان ممکن تحقق يابد.
منبع: خبرگزاري موج