دانشگاه ایلینویز شیکاگو

تمرین ورزشی برای کاهش زمین خوردن در سالمندان

طبق مطالعات جدید انجام ورزش‌های ساده با توپ‌های سنگین درمانی می‌تواند تعادل افراد سالمند را افزایش دهد و احتمال افتادن را در این افراد کاهش دهد.

به گزارش ایسنا، این تحقیقات در دانشگاه ایلینویز شیکاگو انجام شده است. نتایج این مطالعات در مجله “تحقیقات تجربی مغز” منتشر شد.

 هنگامی که شخصی تکان ناگهانی می‌خورد مغز دو روش برای نگه داشتن تعادل به کار می‌گیرد.

 مدیر این تحقیقات می‌گوید هنگامی که تکان ناگهانی نباشد و شما بدانید که قرار است ضربه‌ای به شما وارد شود بدن را را محکم می‌کنید در واقع مغز قبل از وارد شدن ضربه به ماهیچه‌ها فرمان می‌دهد.

 استراتژی دوم به شکلی است که بعد از وارد شدن ضربه مغز به ماهیچه‌ها فرمان می‌دهد تا با یک حرکت خاص مانند قدم برداشتن به سمت جلو یا تغییر موقعیت بدن تعادل خود را حفظ کند.

60-34

 هرچقدر ترس بالاتر می‌رود بدن ما توانایی خود را برای کنترل و برقراری تعادل از دست می‌دهد و بدن پایداری کمتری پیدا می‌کند.

 در مطالعات جدید محققان از گروهی جوان سالم خواستند تا بایستند و توپ‌های سنگین درمانی را نگه دارند. پس از این آزمایش آن‌ها از گروهی فرد سالم سالمند خواستند همین کار را انجام دهند.

محققان فعالیت الکتریکی ماهیچه‌های بدنه و پای این افراد را قبل و بعد از تمرین اندازه‌گیری کردند. پیشرفت‌هایی بعد از تمرین هم در گروه جوانان و هم در گروه سالمندان صورت گرفت. آن‌ها حتی در انجام حرکاتی که در تمرین وجود نداشت نیز مهارت بیشتری پیدا کردند.

 نتایج مطالعات نشان می‌دهد که انجام تمرین‌های درمانی می‌تواند تعادل را افزایش دهد.