به همت دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور

نشست تخصصی هم اندیشی اعضای حقوقی و حقیقی عضو شورای ملی سالمندان کشور

نشست تخصصی هم اندیشی اعضای حقوقی و اعضای حقیقی عضو شورای ملی سالمندان کشور جهت بررسی پیش نویس برنامه اقدام سند ملی سالمندان کشور و پیش نویس لایحه جامع حمایت از حقوق سالمندان در سازمان بهزیستی کشور برگزار شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور، نشست تخصصی هم اندیشی اعضای حقوقی عضو شورای ملی سالمندان کشور و اعضای حقیقی عضو شورا جهت بررسی پیش نویس برنامه اقدام سند ملی سالمندان کشور و پیش نویس لایحه جامع حمایت از حقوق سالمندان به همت دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور روز یکشنبه هجدهم اردیبهشت ماه ساعت ۹ صبح در سازمان بهزیستی کشور برگزار شد.

لازم گفتن است این نشست در روز سه شنبه بیستم اردیبهشت ماه با همین موضوع ادامه دارد.