بروشور آموزشی

بروشور/ مراقبت از موها سالمندان

موها نیز با تغییرات هورمونی و افزایش سن دستخوش تغییر می‌شوند. وضعیت موها نیز مانند پوست نشان‌دهنده درجه سلامت فرد است فولیکول‌های مو در قسمت‌های داخلی پوست تغذیه می‌کنند.

موها نیز با تغییرات هورمونی و افزایش سن دستخوش تغییر می‌شوند. وضعیت موها نیز مانند پوست نشان‌دهنده درجه سلامت فرد است فولیکول‌های مو در قسمت‌های داخلی پوست تغذیه می‌کنند.

اگر دارای موهای چرب، زبر، خشک و یا شاخی هستید قبل از آنکه هزینه زیادی صرف درمان با داروها و مواد بهداشتی کنید غذای روزانه خود را بررسی کنید.