بروشور آموزشی

بروشور/ عوامل موثر بر طول عمر افراد سالمند

تحقیقات نشان داده است سالمندانی كه در خانواده‌های سابقه عمر طولانی وجود دارد، در مقایسه با دیگر سالمندان، بیشتر عمر می‌كنند.

تحقیقات نشان داده است سالمندانی که در خانواده‌های سابقه عمر طولانی وجود دارد، در مقایسه با دیگر سالمندان، بیشتر عمر می‌کنند.

البته برای فرد سالخورده (سنین ۷۵ تا ۸۰ سال به بعد)، طول عمر بیشتر، بیش از هر چیز با مراقبت‌های بهداشتی، تغذیه و برخورداری از تجارب عاطفی لذتبخش ارتباط دارد.