رئیس اداره بهزيستي رودسر

جلسه شوراي سالمندان در فرمانداری رودسر برگزار شد

یوسف پور امير معاون امنیتی و سیاسی فرمانداری رودسر تشكيل جلسه شورای سالمندی را بسيار با ارزش دانست و از حضور حاضرين در جلسه و بررسي پيگيري مشكلات و تبادل نظرات و اطلاعات در جهت رفاه حال سالمندان و منزلت و كرامت آنان تقدير و تشكر کرد.

به گزارش بهزیستی رودسر/ رئیس اداره بهزيستي رودسر گفت، به استناد آئين نامه اجرايي ، هيات وزيران هدف اصلي شوراي سالمندان را ساماندهي امور مرتبط با سلامت و رفاه سالمندان عنوان کرد كه دبيري آن به عهده اداره بهزيستي مي باشد.

DSC_0003

كارشناس توانبخشي بهزيستي استان ، به منشور حقوق سالمندان و تبلور آن در آئين نامه شوراي ساماندهي سالمندان و تعاريف سالمندي اشاره کرد و در مورد انواع توانبخشي شامل مراقبت هاي پزشكي و پرستاري،توانبخشي پزشكي،اجتماعي و آموزشي در ابعاد گوناگون در تمامي ادوار زندگي از كودكي تا سالمندي با نگاه پيشگيرانه به تغييرات فيزيولوژيك و بيماريهاي دوران سالمندي مطالبی را ایراد کرد.

دكتر بهار پوررضا افزود ، استان گیلان به عنوان سالمندترين استان كشور است و ادارات عضو شوراي ساماندهي سالمندان بایستی به تشريك مساعي در حمايت از سالمندان در كانون خانواده و در بستر جامعه با توجه به شرح وظايف هر ارگان فعالیت کنند و تعيین و تبيين پتانسيل هاي هر يك از آنان را به عنوان دستور كار جلسه آتي عنوان کرد.

DSC_0007

فرشته كمایي كارشناس مسئول امور سالمندان در خصوص تشريح وظايف يكايك اعضاء شورا و اجرايي نمودن فعايتهاي مرتبط با شوراي سالمندان در برنامه عملياتي سال جاري شامل طرح تكريم سالمندان،ايجاد هماهنگي بين دستگاههاي ارائه دهنده خدمات به سالمندان وموارد مربوط به سايت اطلاع رساني شوراي سالمندان و استمرار جلسات مطالبی را ارائه کرد.

شایان ذکر است ، درصد جمعيت سالمندي كشور 2/8 درصد مي باشد.