کل اخبار سال جدید: 2444
 • افزونه جلالی را نصب کنید.
 • برابر با : Sunday - 5 - February - 2023
 • ساعت :

  مرکز تحقیقات سلامت سالمندان

  طرح جمع آوری اطلاعات دهان و دندان سالمندان
  ۱۸ - شهریور - ۱۳۹۴

  طرح جمع آوری اطلاعات دهان و دندان سالمندان

  با همکاری مرکز تحقیقات سلامت سالمندان دانشگاه علوم پزشکی تهران، برای اولین بار در سطح کشور، طرح جمع‌آوری اطلاعات دهان و دندان سالمندان در آسایشگاه خیریه کهریزک به اجراء در آمد.

  ورزش در سالمندی
  ۱۵ - شهریور - ۱۳۹۴
  مرکز تحقیقات سلامت سالمندان

  ورزش در سالمندی

        جهت دانلود فایل در ابعاد قابل چاپ اینجا کلیک کنید    

  آب مروارید در سالمندان
  ۱۵ - شهریور - ۱۳۹۴
  مرکز تحقیقات سلامت سالمندان

  آب مروارید در سالمندان

      جهت دانلود فایل در ابعاد قابل چاپ اینجا کلیک کنید

  بولتن خبری روزانه سالمندان/۱۶بهمن ماه ۹۲
  ۱۹ - بهمن - ۱۳۹۲

  بولتن خبری روزانه سالمندان/۱۶بهمن ماه ۹۲

  به همت دبیرخانه شورای ملی سالمندان بولتن خبری روزانه سالمندان با بررسی سایت ها و خبرگزاری ها و جمع آوری مطالب مربوط به سالمندان و دبیرخانه شورای ملی سالمندان (باتوجه به کلید واژه های تعیین شده) به صورت روزانه منتشر می شود.

  بولتن خبری روزانه سالمندان/۱۵بهمن ماه ۹۲
  ۱۵ - بهمن - ۱۳۹۲

  بولتن خبری روزانه سالمندان/۱۵بهمن ماه ۹۲

  به همت دبیرخانه شورای ملی سالمندان بولتن خبری روزانه سالمندان با بررسی سایت ها و خبرگزاری ها و جمع آوری مطالب مربوط به سالمندان و دبیرخانه شورای ملی سالمندان (باتوجه به کلید واژه های تعیین شده) به صورت روزانه منتشر می شود.

  بولتن خبری روزانه سالمندان/۱۴بهمن ماه ۹۲
  ۱۴ - بهمن - ۱۳۹۲

  بولتن خبری روزانه سالمندان/۱۴بهمن ماه ۹۲

  به همت دبیرخانه شورای ملی سالمندان بولتن خبری روزانه سالمندان با بررسی سایت ها و خبرگزاری ها و جمع آوری مطالب مربوط به سالمندان و دبیرخانه شورای ملی سالمندان (باتوجه به کلید واژه های تعیین شده) به صورت روزانه منتشر می شود.

  بولتن خبری روزانه سالمندان/۱۲بهمن ماه ۹۲
  ۱۲ - بهمن - ۱۳۹۲

  بولتن خبری روزانه سالمندان/۱۲بهمن ماه ۹۲

  به همت دبیرخانه شورای ملی سالمندان بولتن خبری روزانه سالمندان با بررسی سایت ها و خبرگزاری ها و جمع آوری مطالب مربوط به سالمندان و دبیرخانه شورای ملی سالمندان (باتوجه به کلید واژه های تعیین شده) به صورت روزانه منتشر می شود.

  بولتن خبری روزانه سالمندان/۲۲دیماه ۹۲
  ۲۲ - دی - ۱۳۹۲

  بولتن خبری روزانه سالمندان/۲۲دیماه ۹۲

  به همت دبیرخانه شورای ملی سالمندان بولتن خبری روزانه سالمندان با بررسی سایت ها و خبرگزاری ها و جمع آوری مطالب مربوط به سالمندان و دبیرخانه شورای ملی سالمندان (باتوجه به کلید واژه های تعیین شده) به صورت روزانه منتشر می شود.

  بولتن خبری روزانه سالمندان/۲۱دیماه ۹۲
  ۲۱ - دی - ۱۳۹۲

  بولتن خبری روزانه سالمندان/۲۱دیماه ۹۲

  به همت دبیرخانه شورای ملی سالمندان بولتن خبری روزانه سالمندان با بررسی سایت ها و خبرگزاری ها و جمع آوری مطالب مربوط به سالمندان و دبیرخانه شورای ملی سالمندان (باتوجه به کلید واژه های تعیین شده) به صورت روزانه منتشر می شود.

  بولتن خبری روزانه سالمندان/۱۷دیماه ۹۲
  ۱۷ - دی - ۱۳۹۲

  بولتن خبری روزانه سالمندان/۱۷دیماه ۹۲

  به همت دبیرخانه شورای ملی سالمندان بولتن خبری روزانه سالمندان با بررسی سایت ها و خبرگزاری ها و جمع آوری مطالب مربوط به سالمندان و دبیرخانه شورای ملی سالمندان (باتوجه به کلید واژه های تعیین شده) به صورت روزانه منتشر می شود.

  بولتن خبری روزانه سالمندان/۱۶ دیماه ۹۲
  ۱۷ - دی - ۱۳۹۲

  بولتن خبری روزانه سالمندان/۱۶ دیماه ۹۲

  به همت دبیرخانه شورای ملی سالمندان بولتن خبری روزانه سالمندان با بررسی سایت ها و خبرگزاری ها و جمع آوری مطالب مربوط به سالمندان و دبیرخانه شورای ملی سالمندان (باتوجه به کلید واژه های تعیین شده) به صورت روزانه منتشر می شود.

  بولتن خبری روزانه سالمندان/۱۵ دیماه ۹۲
  ۱۵ - دی - ۱۳۹۲

  بولتن خبری روزانه سالمندان/۱۵ دیماه ۹۲

  به همت دبیرخانه شورای ملی سالمندان بولتن خبری روزانه سالمندان با بررسی سایت ها و خبرگزاری ها و جمع آوری مطالب مربوط به سالمندان و دبیرخانه شورای ملی سالمندان (باتوجه به کلید واژه های تعیین شده) به صورت روزانه منتشر می شود.

  بولتن خبری روزانه سالمندان/۱۴ دیماه ۹۲
  ۱۵ - دی - ۱۳۹۲

  بولتن خبری روزانه سالمندان/۱۴ دیماه ۹۲

  به همت دبیرخانه شورای ملی سالمندان بولتن خبری روزانه سالمندان با بررسی سایت ها و خبرگزاری ها و جمع آوری مطالب مربوط به سالمندان و دبیرخانه شورای ملی سالمندان (باتوجه به کلید واژه های تعیین شده) به صورت روزانه منتشر می شود.

  بولتن خبری روزانه سالمندان/۱۱ دیماه ۹۲
  ۱۱ - دی - ۱۳۹۲

  بولتن خبری روزانه سالمندان/۱۱ دیماه ۹۲

  به همت دبیرخانه شورای ملی سالمندان بولتن خبری روزانه سالمندان با بررسی سایت ها و خبرگزاری ها و جمع آوری مطالب مربوط به سالمندان و دبیرخانه شورای ملی سالمندان (باتوجه به کلید واژه های تعیین شده) به صورت روزانه منتشر می شود.

  بولتن خبری روزانه سالمندان/۰۹ دیماه ۹۲
  ۹ - دی - ۱۳۹۲

  بولتن خبری روزانه سالمندان/۰۹ دیماه ۹۲

  به همت دبیرخانه شورای ملی سالمندان بولتن خبری روزانه سالمندان با بررسی سایت ها و خبرگزاری ها و جمع آوری مطالب مربوط به سالمندان و دبیرخانه شورای ملی سالمندان (باتوجه به کلید واژه های تعیین شده) به صورت روزانه منتشر می شود.

  بولتن خبری روزانه سالمندان/۰۸ دیماه ۹۲
  ۸ - دی - ۱۳۹۲

  بولتن خبری روزانه سالمندان/۰۸ دیماه ۹۲

  به همت دبیرخانه شورای ملی سالمندان بولتن خبری روزانه سالمندان با بررسی سایت ها و خبرگزاری ها و جمع آوری مطالب مربوط به سالمندان و دبیرخانه شورای ملی سالمندان (باتوجه به کلید واژه های تعیین شده) به صورت روزانه منتشر می شود.

  بولتن خبری روزانه سالمندان/۰۷ دیماه ۹۲
  ۷ - دی - ۱۳۹۲

  بولتن خبری روزانه سالمندان/۰۷ دیماه ۹۲

  به همت دبیرخانه شورای ملی سالمندان بولتن خبری روزانه سالمندان با بررسی سایت ها و خبرگزاری ها و جمع آوری مطالب مربوط به سالمندان و دبیرخانه شورای ملی سالمندان (باتوجه به کلید واژه های تعیین شده) به صورت روزانه منتشر می شود.

  بولتن خبری روزانه سالمندان/۰۴ دیماه ۹۲
  ۵ - دی - ۱۳۹۲

  بولتن خبری روزانه سالمندان/۰۴ دیماه ۹۲

  به همت دبیرخانه شورای ملی سالمندان بولتن خبری روزانه سالمندان با بررسی سایت ها و خبرگزاری ها و جمع آوری مطالب مربوط به سالمندان و دبیرخانه شورای ملی سالمندان (باتوجه به کلید واژه های تعیین شده) به صورت روزانه منتشر می شود.

  برو بالا