در قالب یک پژوهش بررسی شد

پیامدهای سوءرفتار با سالمندان

محققان در پژوهشی تاثیر سوءرفتار با سالمند را بر ابعاد جسمی و روحی سالمندان بررسی کرده‌اند.

محققان در پژوهشی تاثیر سوءرفتار با سالمند را بر ابعاد جسمی و روحی سالمندان بررسی کرده‌اند.

سوءرفتار با سالمند یا سالمندآزاری شامل انجام یا عدم انجام رفتاری خاص به صورت عمدی یا غیرعمدی است که از جانب فردی که مورد اطمینان است، روی داده و باعث صدمه یا پریشانی در سالمند می‌شود. آمارها نشان می‌دهد که ۳.۲ درصد تا ۲۷.۵ درصد سالمندان سوءرفتار را تجربه کرده‌اند. محققان در پژوهشی این موضوع را بررسی کرده‌اند.

در این پژوهش که توسط معصومه ادیب، استادیار دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی گیلان، مریم اسماعیلی، دانشیار مرکز تحقیقات مراقبت‌های پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران، معصومه ذاکری مقدم، دانشیار دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران و ناهید دهقان نیری، استاد مرکز تحقیقات مراقبت‌های پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران انجام شده، آمده است: «این مطالعه، یک مطالعه توصیفی کیفی با رویکرد آنالیز محتواست. هدف از این مطالعه شناسایی ادراک سالمندان از پیامدهای سوءرفتار است.»

بر اساس آن‌چه در این مقاله آمده است، در این مطالعه ۲۰ سالمند ساکن جامعه به روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شدند. سن بالاتر از ۶۰ سال، توانایی صحبت و دارا بودن سلامت شناختی به عنوان معیار ورود به مطالعه در نظر گرفته شد. به منظور دستیابی به حداکثر تنوع، مشارکت‌کنندگان از هر دو جنس، با تحصیلات متفاوت، ساکن شهر و روستا در استان‌های تهران و گیلان در نظر گرفته شدند.

روش جمع‌آوری اطلاعات با استفاده از مصاحبه‌های عمیق نیمه‌ساختاری، به صورت فردی و چهره به چهره انجام شده است. جمع‌آوری داده‌ها ۱۳ ماه به طول انجامید و مدت مصاحبه‌ها بین ۹۰-۶۰ دقیقه متفاوت بوده است. دامنه سنی سالمندان ۹۲-۶۱ سال بوده است.

یافته‌های این مطالعه نشان می‌دهد، ۱۲ نفر از مشارکت‌کنندگان توسط فرزند خود مورد سوءرفتار قرار گرفته بودند. همچنین، دو نفر از سوی همسر و ۶ نفر دیگر به طور مشترک از سوی همسر و فرزند یا سایر اعضای خانواده مورد سوءرفتار قرار گرفته بودند.

در این مقاله آمده است: «نتایج مطالعه نشان داد با وجود تاکید زیادی که در فرهنگ کشور ما برای احترام به سالمندان وجود دارد، سالمندان سوءرفتار را تجربه کرده‌اند. سالمندان به دنبال تجربه سوءرفتار عوارضی را تجربه می‌کردند که بر وضعیت جسمی، روانی و کیفیت زندگی آنان تاثیر منفی داشت. “جسم تهدید شده” شامل علائم جسمی حاصل از تاثیرات سوءرفتار بر سالمند بود مثل بی‌حالی، لرزش بدن، درد معده، سیاهی رفتن چشم، افزایــش قنـد و فشــار خــون، گرگرفتگی، تپـش قلب، احســاس خســتگی، بی‌حالی، بی‌خوابی ، خواب‌آلودگی و حالت غش و بیهوشی. “تباه شدگی” اثرات روانشناختی و اجتماعی سوءرفتار بر سالمند را نشان می‌داد که شامل غرور لگدمال شده، واماندگی و پریشان‌حالی بود.»

نویسندگان این مقاله می‌گویند: «یافته‌های این مطالعه نشان داد سوءرفتار با سالمندان پیامدهای متفاوت جسمی و روانشناختی را به دنبال دارد که شاید پیامدهای روانشناختی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار باشد؛ زیرا خود باعث پیامدهای جسمی نیز می‌شود. شناسایی و آگاهی از پیامدها می‌تواند به تاثیر مخرب سوءرفتار در سالمندان اشاره کرده و تلاش در جهت حفظ کرامت و عزت‌نفس آنان را گوشزد کند.»

این پژوهش در اولین شماره پانزدهمین دوره نشریه پژوهش پرستاری ایران منتشر شده است.

منبع: ایسنا
نظر بدهید

معادله ی امنیتی * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.