سرپرست معاونت فرهنگی و امور اجتماعی سازمان بهزیستی

راه‌اندازی مراکز نگهداری موقت سالمندان ضروری است

سرپرست معاونت فرهنگی و امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور با تاکید بر ضرورت راه‌اندازی مراکز نگهداری موقت سالمندان، گفت: وجود این مراکز برای برخی خانواده‌ها که سالمندان دارای شرایط خاص بیمار یا ناتوان را نگهداری می‌کنند، لازم است.

مهری سادات موسوی  فزود: خانواده‌هایی که از سالمندان مبتلا به آلزایمر یا دارای شرایط سخت نگهداری می‌کنند به چنین فضاهایی نیاز دارند. اکنون این مراکز به صورت بسیار محدود وجود دارد اما ضرورت دارد که این مراکز توسعه یابد.

وی تاکید کرد: البته هدف این است که سالمند داخل خانواده نگهداری شود اما نیاز است فضاهای موقتی وجود داشته باشد که خانواده‌ها به لحاظ روحی و روانی بتوانند سالمند خود را چند روز به صورت موقت در آنجا نگهداری کنند تا تنفس داشته باشند.

سرپرست معاونت فرهنگی و امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور گفت: خوب است که تعداد این مراکز در کشور زیاد شود البته اکنون یک یا دو مرکز به صورت خصوصی فعالیت دارند که آن هم نمی‌توان گفت موضوع نگهداری موقت سالمند را به طور کامل پوشش می‌دهند و شاید نیاز باشد در هر چند محله چنین مراکزی داشته باشیم.

موسوی خاطرنشان کرد: گاهی در زندگی آپارتمان نشینی، نگهداری از سالمند دارای اختلالات روانی و آلزایمر، افراد خانواده را از لحاظ روانی دچار فرسودگی می‌کند. خوب است که اعضای اینگونه خانواده‌ها هر از گاهی استراحت داشته باشند اما اصل و مبنا این است که سالمند در دل خانواده نگهداری شود. علاوه بر این، سالمندان به حمایت های اجتماعی نیز نیاز دارند.

بر اساس برآوردهای انجام شده در سال ۱۴۰۱، نزدیک به ۹ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر سالمند در ایران زندگی می‌کنند البته در این پیمایش، سن ۶۰ سال به عنوان آغاز سالمندی در نظر گرفته شده است.