دکتر مژگان رضازاده

نیاز آینده ایران به شغل «مراقب سالمند»؛ دستورالعمل آن در دست تدوین است

رئیس دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور گفت: با توجه به اینکه در آینده تعداد زیادی سالمند تنها و مجرد داریم، بنابراین با این مساله مواجه می‌شویم که بسیاری از این سالمندان، کسی را ندارند که از آنها مراقبت کند و نیاز است شغل «مراقب سالمند» را تعریف کرده و افرادی را برای آن آموزش دهیم.

مژگان رضازاده با بیان اینکه جمعیت سالمندی کشور در آینده رو به جنسیتی شدن است و سالمند زن بیشتر از مرد می شود، افزود: به واسطه اینکه در کشور این فرهنگ جا افتاده که همه افراد تحصیلات دانشگاهی و تکمیلی داشته باشند و این امر دلیلی برای احترام و کرامت محسوب می شود، بسیاری از افراد تمایلی به انجام فعالیت‌های خدماتی مانند مراقب سالمند و همیار سالمند ندارند که این مساله آسیب‌هایی را به دنبال دارد.

بسیاری از افراد تحصیل کرده ایرانی به کشورهای دیگر مهاجرت می‌کنند و در آنجا از تحصیلات خود استفاده نمی‌کنند و مراقب سالمند می‌شوند اما حاضر نیستند این کار را در کشور خودمان انجام دهند.

وی تصریح کرد: در آینده حتی کسی را نداریم که به عنوان مراقب سالمند استخدام کنیم درصورتیکه در بسیاری از کشورهای اروپایی و آمریکا، شغل مراقب سالمند کرامت خاصی دارد و نگاه جامعه به آن بسیار مثبت است؛ این درحالیست که بسیاری از افراد تحصیل کرده ایرانی به کشورهای دیگر مهاجرت می‌کنند و در آنجا از تحصیلات خود استفاده نمی‌کنند و مراقب سالمند می‌شوند اما حاضر نیستند این کار را در کشور خودمان انجام دهند.

شغل مراقب سالمند باید به عنوان یکی از مشاغل مورد نیاز روز جامعه معرفی شود

رئیس دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور اظهار داشت: باید شغل مراقب سالمند را باید به عنوان یکی از مشاغل مورد نیاز روز جامعه معرفی کرد؛ لازم است این شغل به شکل علمی، تخصصی و کاربردی احیا شود.

رضازاده تاکید کرد: باید تمام آموزش‌ها و دستورالعمل های شغل مراقب سالمند بررسی شده و در نهایت این شغل تبدیل به یکی از مشاغل مهم کشور شود؛ در این رابطه ضرورت دارد برای شغل مراقب سالمند، بیمه و سرانه حقوقی در نظر گرفته شود به گونه‌ای که افراد ترغیب شوند این شغل را انتخاب کرده و در آن باقی بمانند.

وی اضافه کرد: می‌توانیم برای شغل مراقب سالمند، تخصص‌های ویژه و دوره‌های کوتاه مدت پیش‌بینی کنیم. برای انجام این آموزش‌ها، کارهای مقدماتی را انجام دادیم و با وزارت بهداشت جلساتی برگزار کردیم و در حال ساماندهی امور هستیم.

تدوین دستورالعمل مراقبین سالمند

رئیس دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور گفت: یکی از دغدغه های دوره سالمندی، موضوع مراقبت سالمندی است چون بررسی و تحقیقات انجام شده در مورد سالمندان تنها در سنوات گذشته به این نتیجه منجر شد که بسیاری از سالمندان در آینده، سالمندان تنهایی می‌شوند که کسی را ندارند و نیاز است که از اکنون برای این مساله فکری شود و برنامه ریزی لازم برای آن انجام شود.

رضازاده با بیان اینکه در حال تدوین دستورالعمل مراقبین سالمندان هستیم، گفت: در حال برنامه ریزی‌هایی هستیم تا بتوانیم برای آنها بسته های حمایتی و معیشتی در راستای حمایت از شغل مراقب سالمند تدوین کنیم.

بر اساس برآوردهای انجام شده در سال ۱۴۰۱، نزدیک به ۹ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر سالمند در ایران زندگی می‌کنند البته در این پیمایش، سن ۶۰ سال به عنوان آغاز سالمندی در نظر گرفته شده است و حدود ۲۰ درصد از این سالمندان، سالمندانی هستند که به مراقبت و نگهداری نیاز دارند.

اشتغال همزمان فرزندان و همسر یا تنهایی و تجرد سالمند نیاز به نیروی مراقب سالمند را بیش از پیش روشن می‌سازد. این اهمیت تا به آنجاست که برخی کارشناسان حوزه سالمندی بر این باورند که در آینده نیاز داریم که مراقب از کشورهای همسایه برای سالمندان وارد شود.

اکنون شیب جمعیتی کشور از نظر تولد و زاد و ولد به شکل زیادی در حال تغییر است؛ به طوری که وضعیت سالمندی کشور از پنج درصد در سال ۱۳۵۵ به حدود ۱۰ و نیم درصد یعنی نزدیک به ۹ میلیون نفر افزایش پیدا کرده است.

همچنین افزایش تعداد سالمندان تنها منجر به افزایش نیاز جامعه به نیروی مراقب سالمند می شود چنانکه فاطمه محمد بیگی رئیس فراکسیون جوانی جمعیت و عضو هیأت رییسه کمیسیون بهداشت و درمان سازمان بهزیستی کشور در این رابطه گفته است: امروز با پدیده رشد طلاق و کاهش میزان ازدواج و همچنین کاهش تعداد فرزندآوری مواجه هستیم، اینها پدیده‌هایی هستند که به طور کلی منجر به تجردزیستی و افزایش تعداد سالمندان تنها می‌شود.