در جهت بهبود کیفی زندگی سالمندان

جلسه دکتر رضازاده با معاونت مستقیم درمان سازمان تامین اجتماعی

جلسه ای با حضور رییس دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور و معاونت مستقیم درمان سازمان تامین اجتماعی کشور در جهت بهبود کیفی زندگی سالمندان و آگاهی از آمار دقیق سالمندان تحت پوشش برگزار شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور، جلسه ای با حضور دکتر مژگان رضا زاده رییس دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور و دکتر مازیار ایکانی معاونت مستقیم درمان سازمان تامین اجتماعی کشور در جهت بهبود کیفی زندگی سالمندان و آگاهی از آمار دقیق سالمندان تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی برگزار شد.

از دیگر اهداف این جلسه میتوان به آگاهی از آمار دقیق سالمندان تحت پوشش و سالمندانی که هر نوع خدمتی را از هیچ سازمان دریافت نمی‌کنند و بررسی و راهنمایی و رسیدن به یک راه حل مشترک در جهت سلامت و ارتقا و درمان و آگاهسازی قبل دوران بازنشستگی و و آموزش کارمندان و مدیران قبل از وارد شدن به دوران سالمندی را نام برد.

آقای دکتر مازیار ایکانی در خصوص اقدامات انجام شده در معاونت سلامت تامین اجتماعی گفتند: ما در سازمان تامین اجتماعی سامانه ای را راه اندازی کرده‌ایم به نام “سامانه ارزیابی سلامت سالمندان” در ۵ قسمت که به صورت آزمایشی مشغول کار است.

از قسمت های این سامانه میتوان به بخش دیابت، سرطان، پروستات، قلب و عروق نام برد که سالمندانی را که تحت پوشش تامین اجتماعی هستند، مورد بررسی قرار داده و برای آنها تشکیل پرونده میدهد.این پرونده‌ها در سامانه ثبت شده، هم اطلاعات سالمندان و روند بهبودی بیماری به صورت مرتب مورد بررسی قرار می‌گیرد.

تلاش می‌کنیم این سامانه را گسترش داده و در کشور مورد استفاده قرار گیرد. این سامانه همکاری بسیاری از ارگان‌ها و نهادها و وزارتخانه از جمله وزارت بهداشت را می‌طلبد تا مورد استفاده تمامی سالمندان کشور قرار گیرد.