خدمت رسانی به جامعه سالمندان

برگزاری جلسه نقد و بررسی توسعه خدمات اجتماعی/محله محور (روستائیان وعشایر)

جلسه نقد و بررسی توسعه خدمات اجتماعی/محله محور درجهت خدمت رسانی به جامعه سالمندان روستاهای کشور با حضور رییس دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور و نهاد ریاست جمهوری برگزار شد.

جلسه نقد و بررسی توسعه خدمات اجتماعی/محله محور درجهت خدمت رسانی به جامعه سالمندان روستاهای کشور با حضور رییس دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور و نهاد ریاست جمهوری برگزار شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور، ظهر امروز جلسه نقد و بررسی توسعه خدمات اجتماعی/محله محور با حضور دکتر مژگان رضازاده کاوری رییس دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور و آقای دکتر وحید سعادت معاون سرمایه گذاری، فرهنگی و اجتماعی معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری و دکتر ابوالفضل مهرنیک مدیرکل فرهنگی و اجتماعی معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری درجهت خدمت رسانی به جامعه سالمندان روستاهای کشور برگزار شد.

در این جلسه مقرر شد تا از طرف معاونت توسعه روستایی نهاد ریاست جمهوری اطلاعاتی از امکانات روستایی و عشایری کشور جهت توسعه خدمات اجتماعی محل محور در اختیار دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور قرار گیرد.