شهر دوستدار سالمندان

مناسب سازی ۸۸ ساختمان و ۲۵۰ بوستان در دو سال اخیر برای سالمندان و معلولان

شهر دوستدار سالمندان، مصوبه شورای شهر تهران است که می بایست مدیران شهری در راستای تحقق آن اقداماتی برای هموار شدن مسیر عبور و مرور و استفاده از خدمات رفاهی، اجتماعی، فرهنگی و ... افراد دارای معلولیت، سالمندان و ... انجام دهند.

به گزارش دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور؛ شهر دوستدار سالمندان، مصوبه شورای شهر تهران است که می بایست مدیران شهری در راستای تحقق آن اقداماتی برای هموار شدن مسیر عبور و مرور و استفاده از خدمات رفاهی، اجتماعی، فرهنگی و … افراد دارای معلولیت، سالمندان و … انجام دهند.

این موضوع چنان حائز اهمیت است که سوده نجفی رئیس کمیته سلامت شورای شهر تهران با بیان این که بر اساس آمارها اکنون ۲۰ درصد جمعیت پایتخت را سالمندان تشکیل می دهند و تهران به سمت شهر سالمندی پیش می رود.

بنابراین ضرورت دارد شهرداری تهران اقداماتی در خصوص مناسب سازی شهر برای حضور سالمندان و افراد دارای معلولیت انجام و گزارش آنها را ارائه دهد.

به گفته علیرضا زاکانی مناسب سازی شهر برای همه شهروندان رویکرد مدیریت شهری در این دوره است. او در راستای همین سیاست عنوان کرد: «مناسب سازی خط اصلی تلاش ما است و اقدامات نسبت به گذشته سرعت بیشتری گرفته و آمارها هم موجود است و می توانیم آنها ارائه دهیم.»

به گفته شهردار تهران  تجهیزاتی (ناوگان حمل و نقل عمومی) که از چین وارد می شوند، مناسب سازی شده هستند.

نصب رمپ در ایستگاههای اتوبوس، ایجاد مسیر بساوایی و پله برقی در ایستگاههای مترو، نصب آبخوری و احداث چشمه های سرویس بهداشتی در بوستان ها و … برخی از اقدامات انجام شده در راستای تبدیل تهران به شهر دوستدار همه به ویژه سالمندان و افراد دارای معلولیت است.

مناسب‌سازی‌ها انجام شده

۸۸ ساختمان

۲۵۰ بوستان

۸۰۰ کیلومتر معبر

ابلاغی در طرح جامع

۳۸۰ کیلومتر

تحقق در سال ۱۴۰۲

۲۲۹ کیلومتر (۶۰ درصد)

آن چه تا کنون محقق شده

۴۷ کیلومتر (۲۱ درصد)

تحقق مناسب‌سازی در سنوات گذشته

۱۵۱ کیلومتر (۴۰ درصد)