همزمان با شب یلدا

حضور رئیس مجلس در یکی از مراکز نگهداری سالمندان همزمان با شب یلدا

دکتر محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی چهارشنبه ۳۰ آذرماه ۱۴۰۱ با حضور در یکی از مراکز نگهداری سالمندان شهر تهران در یک فضای صمیمانه با آن‌ها به گفت‌وگو پرداخت و از آنان دلجویی کرد،
همزمان با شب یلدا، دکتر محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی چهارشنبه ۳۰ آذرماه ۱۴۰۱ با حضور در یکی از مراکز نگهداری سالمندان شهر تهران در یک فضای صمیمانه با آن‌ها به گفت‌وگو پرداخت و از آنان دلجویی کرد، در این دیدار، برخی سالمندان این مرکز در گفت‌وگو با دکتر قالیباف به بیان درد دل‌های خود پرداختند.

در این دیدار، برخی سالمندان این مرکز در گفت‌وگو با دکتر قالیباف به بیان درد دل‌های خود پرداختند.