در حوزه بازنشستگی و سالمندان

سپیدار بازنشستگی و سالمندی با موضوع اقتصاد سالمندی

رویداد رایگان سپیدار یک رویداد تخصصی در حوزه بازنشستگی و سالمندان است که ۲۵ آبان در مرکز رویدادهای ۱۰۰ استارت‌آپ برگزار می‌شود.

رویداد رایگان سپیدار یک رویداد تخصصی در حوزه بازنشستگی و سالمندان است که ۲۵ آبان در مرکز رویدادهای ۱۰۰ استارت‌آپ برگزار می‌شود.

در این رویداد ضمن ارائه تیم‌های موفق این حوزه پنلی تحت عنوان “اقتصاد سالمندی” با حضور متخصصان این حوزه برگزار می‌شود.

مکان: مرکز رویدادهای ۱۰۰ استارت‌آپ

اسامی پنلیست‌ها:
احمد دلبری – رئیس مرکز تحقیقات سالمندی
محمود مرتضایی‌فر – معاون اجتماعی صندوق بازنشستگی کشوری
شیوا پروایی – عضو هیأت علمی دانشگاه تهران
کامران پورمحمدی – نایب رئیس هیأت مدیره موسسه توانمندسازی بازنشستگان