معاون توانبخشی بهزیستی شهر تهران

تهران/ برگزاری دوره آموزشی سالمند آزاری

دوره آموزشی یک روزه سالمند آزاری توسط فاطمه سادات میرزاده استادیار دانشگاه علوم پزشکی تهران و متخصص طب سالمندی در سالن اجتماعات بهزیستی شهر تهران برگزار شد.

این جلسه به همت معاونت توانبخشی بهزیستی شهر تهران و با حضور بیش از ۵۰ نفر از مسئولین فنی و پزشکان مراکز غیر دولتی تحت پوشش بهزیستی تهران انجام شد.

مباحث مورد اشاره در این کارگاه در خصوص سالمند و انواع سالمند آزاری، شاخص‌های مختلف سوء استفاده، غفلت و بی توجهی نسبت به سالمندان و همچنین راهکارهای تخصصی به منظور ممانعت از سالمند آزاری و نیز بهبود استانداردهای مراکز مراقبتی سالمندان بود.

فرزانه نیکرو معاون توانبخشی بهزیستی شهر تهران در خصوص اهمیت توجه به سالمندان در خانواده ها و همچنین لزوم توجه به آموزش مراقبت‌های دوران سالمندی به ویژه در مراکز نگهداری سالمندان اظهار داشت: هدف از برگزاری این کلاس آموزشی آگاهی بخشی به روز و بهینه در زمینه، طب سالمندی به مسئولین فنی و پزشکان مراکز سالمندی و ارائه مباحث و مصادیق سالمند آزاری و انتقال مطالب به سایر کارکنان شاغل در مراکز سالمندان به منظور پیشگیری و کاهش آسیب سالمندان مقیم در مراکز اقامتی صورت پذیرفت.