مدیر کل بهزیستی استان چهارمحال و بختیاری

۱۰۰ هزار نفر سالمند در استان چهارمحال و بختیاری

مدیر کل بهزیستی استان چهارمحال و بختیاری گفت: از مجموع یک میلیون جمعیت چهارمحال و بختیاری ۱۰ درصد سالمند هستند.

مدیر کل بهزیستی استان گفت: از مجموع یک میلیون جمعیت چهارمحال و بختیاری ۱۰ درصد سالمند هستند.

آقای نصیری از تشکیل اتاق فرهیختگان در دستگاه‌های اجرایی چهارمحال و بختیاری بمنظور تبادل تجربیات و دیدگاه‌های بازنشستگان خبر داد.

وی گفت: هم اکنون به سالمندان خدمات درمانی از جمله فیزیرتراپی و رادیولوژی در استان ارائه می شود.