با هم بشنویم| در رسانه| گفت و گوی تلفنی مدیرکل بهزیستی استان با برنامه زنده رادیویی سلام اصفهان

به گزارش دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور، مدیرکل بهزیستی استان در گفت و گوی تلفنی با برنامه زنده رادیویی سلام اصفهان به مناسبت گرامیداشت چهل و دومین سالگرد تاسیس سازمان بهزیستی کشور، به معرفی و تبیین فعالیت‌های بهزیستی استان با شعار شروعی دوباره برای بهتر زیستن پرداخت.

به گزارش دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور،

با هم بشنویم| در رسانه| گفت و گوی تلفنی مدیرکل بهزیستی استان با برنامه زنده رادیویی سلام اصفهان

مدیرکل بهزیستی استان در گفت و گوی تلفنی با برنامه زنده رادیویی سلام اصفهان به مناسبت گرامیداشت چهل و دومین سالگرد تاسیس سازمان بهزیستی کشور، به معرفی و تبیین فعالیت‌های بهزیستی استان با شعار شروعی دوباره برای بهتر زیستن پرداخت.