خوانسار| تکریم سالمندان، تکریم تجربه است

به گزارش دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور، به گزارش روابط عمومی بهزیستی خوانسار؛ همزمان با پنجمین روز از هفته بهزیستی، رئیس و معاون بهزیستی شهرستان خوانسار با مدیرعامل و اعضاء هیات مدیره، پرسنل و سالمندان مقیم مرکز زنده یاد امیر علی انوری دیدار کردند و با اهداء گل به سالمندان مرکز از مقام سالمندان و […]

به گزارش دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور،

به گزارش روابط عمومی بهزیستی خوانسار؛ همزمان با پنجمین روز از هفته بهزیستی، رئیس و معاون بهزیستی شهرستان خوانسار با مدیرعامل و اعضاء هیات مدیره، پرسنل و سالمندان مقیم مرکز زنده یاد امیر علی انوری دیدار کردند و با اهداء گل به سالمندان مرکز از مقام سالمندان و خردمندان به عنوان شهروندان ارشد جامعه یاد کردند.

موحدی با بیان اینکه، تکریم  سالمندان، تکریم تجربه است، گفت: دوران سالمندی، دورانی است که باید از تجربه بزرگان آموخت.

در این دیدار صمیمی، رئیس اداره بهزیستی ضمن دلجویی از سالمندان و بازدید از بخش‌های مختلف طرح توسعه مرکز را موردبررسی و  ارزیابی قرار دادند.

خوانسار| تکریم سالمندان، تکریم تجربه است

خوانسار| تکریم سالمندان، تکریم تجربه است

خوانسار| تکریم سالمندان، تکریم تجربه است

خوانسار| تکریم سالمندان، تکریم تجربه است