سازمان بهزیستی – گزارش تصویری

به گزارش دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور، مهندس “عبدالحسین چراغی” خیر نیک اندیش ایلامی صبح امروز شنبه ضمن دیدار با سرپرست و معاونان توانبخشی و مشارکتهای مردمی اداره کل بهزیستی ایلام از مرکز سالمندان آسایش شهر ایلام بازدید کرد/ اعلام آمادگی برای حمایت توانبخشی از مددجویان ره آورد این دیدار و بازدید بود.

به گزارش دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور،

مهندس “عبدالحسین چراغی” خیر نیک اندیش ایلامی صبح امروز شنبه ضمن دیدار با سرپرست و معاونان توانبخشی و مشارکتهای مردمی اداره کل بهزیستی ایلام از مرکز سالمندان آسایش شهر ایلام بازدید کرد/ اعلام آمادگی برای حمایت توانبخشی از مددجویان ره آورد این دیدار و بازدید بود.