بروشور آموزشی

بروشور/ حفظ ایمنی سالمندان در منزل

با پیشرفت علم و تكنولوژی عمر انسانها نیز افزایش پیدا كرده است و این امر كه برخی از افراد تا 80 و یا گاهی 90 سالگی هم به زندگی خود ادامه دهند به هیچ عنوان اتفاق عجیبی به نظر نمی رسد؛ اما از آنجایی كه قابلیت حركتی و سلامت عمومی بدن تا حدودی در این سنین افول پیدا می كند

با پیشرفت علم و تکنولوژی عمر انسانها نیز افزایش پیدا کرده است و این امر که برخی از افراد تا ۸۰ و یا گاهی ۹۰ سالگی هم به زندگی خود ادامه دهند به هیچ عنوان اتفاق عجیبی به نظر نمی رسد؛ اما از آنجایی که قابلیت حرکتی و سلامت عمومی بدن تا حدودی در این سنین افول پیدا می کند، برخورداری از یک دکوراسیون مناسب برای سالمندان از اهمیت ویژه ای برخوردار می شود.

اگر دکوراسیون خانه سالمندان مطابق با نیازهای آنها نباشد امکان وقوع حادثه افزایش پیدا کرده و سالخوردگان آسیب های فیزیکی بیشتری را متحمل می شوند.