در صحن امروز شورای شهر

تهران / ماجرای استفساریه چگونگی ارائه خدمات به سالمندان در شورای شهر

بررسی استفساریه‌ای پیرامون مصوبات چگونگی ارائه خدمات و تسهیلات به سالمندان و نظام یکپارچه بلیت الکترونیک حمل و نقل عمومی که قرار بود امروز در صحن شورا مورد بررسی دقیق قرار گیرد به دلیل اینکه در کمیسیون برنامه و بودجه گزارش نشده بود لغو شد.

در صحن امروز شورای شهر در خصوص استفساریه مصوبات دستورالعمل چگونگی ارائه خدمات و تسهیلات به سالمندان و نظام یکپارچه بلیت الکترونیکی حمل و نقل عمومی شهر تهران مورد بحث و گفت‌وگو قرار گرفت ولی این مسأله قبل از اینکه اعضای شورا مفصل نظرات‌شان را مطرح کنند لغو شد.

محمد آخوندی عضو شورای شهر تهران و عضو کمیسیون برنامه و بودجه اظهار داشت: استفساریه بار مالی دارد ولی متأسفانه گزارش این استفساریه به کمیسیون برنامه و بودجه ارجاع نشده است.

وی خطاب به مهدی چمران و هیأت رئیسه شورای شهر گفت:‌ در صورتی که صلاح می‌دانید این استفساریه از دستور جلسه خارج شود تا کمسیون برنامه  و بودجه آن را بررسی و سپس در مورد آن نظر داده شود.

مهدی چمران ضمن موافقت با این مسأله گفت: قطعا این مسأله باید در  کمیسوین برنامه و بودجه دقیق بررسی شود و ان‌شاءالله در جلسات بعدی به آن خواهیم پرداخت.