عملیاتی کردن سند ملی سلامت سالمندان

نشست پایش مصوبه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی

نشست پایش مصوبه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی در خصوص عملیاتی کردن سند ملی سلامت سالمندان به ریاست دکتر علی دل پیشه، رییس دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی و با حضور اعضای کارگروه سلامت و امنیت غذایی سالمندان برگزار شد.

در ابتدای این نشست دکتر علی دل پیشه رییس دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی کشور از تلاش های همکاران سازمان بهزیستی و اداره سالمندان وزارت بهداشت در خصوص پیگیری و عملیاتی کرددن سند ملی سلامت سالمندان و نیز اهتمام در تشکیل فراکسیون سالمندی در مجلس شورای اسلامی و تخصیص بودجه مناسب برای سلامت و رفاه سالمندان در اولین بودجه نویسی دولت سیزدهم تشکر و قدردانی و اظهار امیدواری کردند که حرکت و جهش مناسبی در بهبود مسائل و مشکلات مربوط به این گروه سنی صورت پذیرد.

در ادامه جلسه، دکتر محسن شتی رییس اداره سالمندان وزارت بهداشت، گزارشی در خصوص تهیه اطلس های مربوط به بیماری های مختص سالمندان، علل مرگ، سرطان، تغذیه، عوامل خطر بیماری های غیرواگیر و برنامه سالمند پر خطر ارائه کرد. به گفته وی در حال حاضر نزدیک به ۶ میلیون سالمند دارای پرونده الکترونیک سلامت هستند که ۳ تا ۵ درصد آن ها در گروه سالمندان بسیار پرخطر قرار دارند و بایستی در تدوین برنامه های عملیاتی، به این گروه خاص توجه ویژه مبذول شود.

در این جلسه همچنین دکتر جهان آرا ممی خانی مجری طرح پیاده سازی برنامه اقدام سند ملی سالمندان با تشریح جزئیات این برنامه، ابهام در مورد متولیان برخی راهبردها و سیاست های اجرایی سند و نیز عدم برداشت صحیح و همسان سازمان های عضو و همکار برنامه را از مشکلات اساسی اجرای این برنامه برشمرد و خاطرنشان کرد برنامه استراتژیک شورای ملی سالمندان برای بازه زمانی ۹ ساله ( ۳ برنامه ۳ ساله) در حال تدوین می باشد و یک مدل خاص نیز برای تخصیص بودجه به برنامه های سند ملی سالمندان و ارزیابی نتایج اجرای برنامه تهیه شده است.

سپس گزارشی از اقدامات سمن های سلامت سالمندان با الگو گیری از کشورهای منطقه و سازگار شده با مبانی فرهنگی اجتماعی کشور توسط دکتر سالار ارزیده، مجری طرح اجرایی سازی سند ملی سالمندان به سمع و نظر حاضران رسید.

در پایان پس از بحث و تبادل نظر اعضای کمیته، رئیس دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی به جمع‌بندی مباحث نشست پرداخت.

گفتنی است طبق نخستین مصوبه پانزدهمین جلسه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی:”به منظور عملیاتی کردن سند ملی سالمندان که با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه و مشارکت سازمان بهزیستی و وزارت بهداشت و سایر دستگاه های مرتبط تدوین گردیده است، دبیرخانه ملی سالمندان در سازمان بهزیستی کشور و در سطح معاونین دستگاه های عضو تشکیل شده است” و نشست فوق، در راستای پایش این مصوبه تشکیل شد.