رئیس دبیرخانه شورای ملی سالمندان

با زیرساخت‌های کنونی نمی‌توان بحران سالمندی را مدیریت کرد

رئیس دبیرخانه شورای ملی سالمندان گفت: اصفهان را می‌توان به عنوان پایلوت برای اجرای طرح شهر دوستدار سالمند انتخاب کرد چراکه با زیرساخت‌های کنونی نمی‌توان بحران وحشتناک سالمندی را مدیریت کرد.

حسام‌الدین علامه امروز _ پنجشنبه چهارم آذرماه_ در دیدار با شهردار اصفهان با بیان اینکه جمعیت سالمندی کنونی ایران هشت میلیون نفر است و به ازای هر ۴۵۰ نفر فقط یک تخت سالمندی وجود دارد، اظهار کرد: با توجه به این وضعیت ضروری است که امکانات مراقبت از سالمندان در کشور افزایش پیدا کند.

وی ادامه داد: اصفهان شهری توریستی و پایتخت تمدنی ایران است، اگر شهر دوستدار سالمند در آن محقق شود، می‌توان با پروپوزالی که در برنامه‌های ۱۰ ساله اولویت بندی شده است سطح زندگی سالمندان در این شهر را ارتقا داد.

رئیس دبیرخانه شورای ملی سالمندان افزود: اصفهان را می‌توان به عنوان پایلوت برای اجرای طرح شهر دوستدار سالمند انتخاب کرد چراکه با زیرساخت‌های کنونی نمی‌توان بحران وحشتناک سالمندی را مدیریت کرد.