یزد/تفاهمنامه میان دانشگاه علوم بهزیستی و موسسه تحقیقاتی سالمندان مجداردکان

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور به نقل از روابط عمومی بهزیستی اردکان، دکتر ممتاز عضو هیئت علمی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی در آینده ای نزدیک خبر داد. در جریان بازدید از موسسه علمی تحقیقاتی سالمندان مجد اردکان با اظهار خوشبختی از امکانات و توان این موسسه و نیز ظرفیتهای […]

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور به نقل از روابط عمومی بهزیستی اردکان، دکتر ممتاز عضو هیئت علمی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی در آینده ای نزدیک خبر داد.

در جریان بازدید از موسسه علمی تحقیقاتی سالمندان مجد اردکان با اظهار خوشبختی از امکانات و توان این موسسه و نیز ظرفیتهای استان یزد و شهرستان اردکان، از آغاز همکاریهای علمی و تحقیقاتی میان مرکز تحقیقات مسائل روانی و اجتماعی سالمندان ایران وابسته به دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی و موسسه علمی تحقیقاتی سالمندان مجد اردکان در آینده ای نزدیک خبر داد.

وی که در سفر به استان یزد، از مراکز سالمندان استان و برخی از مراکز علمی این استان دیدار نمود ، استان یزد و شهرستان اردکان را دارای ظرفیتهای بالایی در حوزه سالمندان دانست.

در این دیدار مدیر کل بهزیستی استان یزد نیز با تأکید بر توان علمی موسسه خیریه سالمندان مجد سوق دادن خیران به سوی اولویت های پژوهشی را از اهداف سازمان بهزیستی استان یزد برشمرد.

از دیگر برنامه های این سفر، برگزاری کارگاه آموزشی یکروزه آشنایی با جدیدترین شیوه ها و نوین ترین سیستم های ارائه خدمات به سالمندان بود که با حضور بیش از ۵۰ تن از پزشکان، پرستاران و کارشناسان رشته های مختلف توانبخشی سالمندان و با هدف افزایش سطح علمی کارکنان حوزه سالمندان استان به انجام رسید.

گزارش تصویری این دیدار