افزایش صدمات ستون فقرات در سالمندان

 اگرچه سرعت آسیب‌های نخاعی بعد از سانحه نزدیک به دو دهه است که ثابت مانده، در میان افراد ۶۵ سال به بالا افزایش قابل توجهی در ابتلا به این آسیب‌ها گزارش شده است.

 اگرچه سرعت آسیب‌های نخاعی بعد از سانحه نزدیک به دو دهه است که ثابت مانده، در میان افراد ۶۵ سال به بالا افزایش قابل توجهی در ابتلا به این آسیب‌ها گزارش شده است.

به گزارش پایگاه خبری سلامانه، به گفته محققان افزایش آسیب‌های نخاعی بعد از سانحه در سالمندان بیشتر به علت افزایش سقوط در این گروه سنی است.

مطالعه بر روی بیش از ۶۳ هزار نفر بیمار در سنین ۱۶ سال به بالا که دچار صدمات حاد نخاعی در بین سالهای ۱۹۹۹۳ تا ۲۰۱۲ شده بودند نشان داد، میزان این آسیب‌ها در طی این دوره نسبتاً ثابت مانده بود. به طوری که در بین هر ۱ میلیون نفر در سال ۱۹۹۳ تنها ۵۳ مورد مبتلا به آسیب نخاعی و در بین هر ۱ میلیون نفر در سال ۲۰۱۲، ۵۴ مورد از این آسیب‌ها گزارش شده بود.

با این حال درصد آسیب‌های نخاعی در بین افراد ۶۵ سال به بالا به علت سقوط، در سال ۱۹۹۷ تا ۲۰۰۰، ۲۸ درصد بود و هم اکنون این آمار به ۶۶ درصد افزایش یافته است.

همچنین به گفته محققان، میزان مرگ و میر ناشی از آسیب‌های نخاعی در بین این گروه سنی بالا رفته است. جلوگیری از سقوط در این گروه سنی یک موضوع مهم بهداشت عمومی است و مداخلات احتمالی عبارت‌اند از اقدامات توانبخشی با هدف بهبود تعادل و آموزش راه رفتن صحیح و همچنین آموزش به مردم در مورد افزایش خطر سقوط در فعالیت‌های تفریحی.