معیارهای صحیح انتخاب پرستار برای سالمندان

اصلی‌ترین توانایی در پرستاری سالمندان مسئولیت‌پذیری و ا حساس وظیفه نسبت به شخص دیگری است. مهم‌ترین ویژگی‌های یک پرستار سالمند شامل موارد زیر است که در حین انتخاب پرستار می‌توانید به آن‌ها تکیه کنید: توافق: قابل‌اعتماد، و استوار بودن غیرمبهم بودن: اجتناب از انتقال پیغام‌های متناقض مثبت بودن: بروز صمیمیت، مسئولیت‌پذیر و احترام‌گذاری قوی بودن: احترام به […]

اصلی‌ترین توانایی در پرستاری سالمندان مسئولیت‌پذیری و ا حساس وظیفه نسبت به شخص دیگری است. مهم‌ترین ویژگی‌های یک پرستار سالمند شامل موارد زیر است که در حین انتخاب پرستار می‌توانید به آن‌ها تکیه کنید:

  • توافق: قابل‌اعتماد، و استوار بودن
  • غیرمبهم بودن: اجتناب از انتقال پیغام‌های متناقض
  • مثبت بودن: بروز صمیمیت، مسئولیت‌پذیر و احترام‌گذاری
  • قوی بودن: احترام به شخصیت‌های جداگانه افراد، احترام به شخصیت مستقل سالمندان و نیازهای او
  • همدرد بودن: نگاه کردن به مشکلات سالمند از دید او
  • پذیرا بودن: احترام به اینکه سالمند می‌تواند اطرافش را به طریقی که خودش می‌خواهد تغییر دهد.
  • حساس بودن: حساس بودن نسبت به احساسات سالمند و خودداری از انجام رفتارهای تهدید آمیز
  • قضاوت نکردن: قضاوت نکردن رفتار یک سالمند
  • خلاق بودن: کمک به سالمند برای رفتارهای سازنده به‌طوری که احساس تعلق شدید به گذشته وجود نداشته باشد.

ویژگی‌های شخصیتی دیگری نیز وجود دارد که به مؤثر بودن پرستاری سالمندان کمک می‌کنند. یکی دیگر از این ویژگی‌ها پذیرا بودن برقراری روابط بین دیگران است بجای آنکه از ارتباط با آن‌ها خودداری کنید. یک ویژگی دیگر که می‌تواند بسیار مؤثر باشد، رفتار دوستانه است. همچنین بهتر است روابط پرستار و سالمند متقابل باشد نه بر اساس کنترل دیگری.

یکی از زیان‌بارترین رفتارها در مراقبت و نگهداری از سالمند ، احساس ترحم است چون باعث می‌شود سالمند حس قربانی بودن داشته باشد. همچنین داشتن حس ترحم به سالمندان باعث می‌شود که آن‌ها حس کنند برای همیشه قربانی و بی دفاع باقی می‌مانند. همچنین وجود حس ترحم این معنی را می‌رساند که شما چون مجبور هستید، به سالمند کمک می‌کنید و این غیر انسانی است. کمک کردن به سالمندان باید بنا بر روابط متقابل باشد چون هر دو انسان هستید.