مراکز نگهداری سالمندان در خانه

برخی از مراکز ارائه خدمات سالمندان به دو صورت خدمات خانگی و خدمات در خانه سالمندان فعالیت می‌کنند. نگهداری از سالمندان در خانه با خدمات زیر انجام می‌گیرد: خدمات همراهی سالمندان :که به فعالیت‌های سالمندان نظارت می‌کند. خدمات فردی سالمندان :که به نظافت و استحمام، پوشش، خوراک، ورزش و دیگر فعالیت‌های شخصی کمک می‌کند. خانه‌داری سالمندان :که به نظافت، خرید و خانه‌داری […]

برخی از مراکز ارائه خدمات سالمندان به دو صورت خدمات خانگی و خدمات در خانه سالمندان فعالیت می‌کنند. نگهداری از سالمندان در خانه با خدمات زیر انجام می‌گیرد:

  • خدمات همراهی سالمندان :که به فعالیت‌های سالمندان نظارت می‌کند.
  • خدمات فردی سالمندان :که به نظافت و استحمام، پوشش، خوراک، ورزش و دیگر فعالیت‌های شخصی کمک می‌کند.
  • خانه‌داری سالمندان :که به نظافت، خرید و خانه‌داری کمک می‌کند.
  • خدمات تخصصی سالمندان :به مشکلات زخم سالمندان، تزریقات، فیزیوتراپی و دیگر نیازهای پزشکی آن‌ها کمک می‌کند. بیشتر مواقع مراکز ارائه خدمات خانگی سالمندان، فعالیت‌ها را برحسب نیاز سالمند و تجویز پزشک انجام می‌دهند.