رئیس اداره دندانپزشکی وزارت بهداشت

سالمندان، نیازمند بسته‌های ویژه حمایتی دندانپزشکی

-رئیس اداره دندانپزشکی وزارت بهداشت گفت: مسئولان و صندوق‌های بیمه گر باید حمایت بیشتری از سالمندان در حوزه دندانپزشکی انجام دهند.

-رئیس اداره دندانپزشکی وزارت بهداشت گفت: مسئولان و صندوق‌های بیمه گر باید حمایت بیشتری از سالمندان در حوزه دندانپزشکی انجام دهند.

قاسم صادقی، رئیس اداره دندانپزشکی وزارت بهداشت،  با اشاره به کاهش سن بی‌دندانی، اظهار کرد: هرم سنی به دلیل ارتقای سلامت و بهداشت رو به افزایش است و به همین دلیل، جمعیت ایران رو به سالمندی و افزایش سن است.او ادامه داد: با افزایش هرم سنی جمعیت، نیاز‌های مردم نسبت به چند سال گذشته تغییر کرده است که در حوزه دندانپزشکی یکی از ضرورت‌های جدی، موضوع دندانپزشکی سالمندی است.

بسته‌های حمایتی دندانپزشکی ویژه سالمندان

صادقی با اشاره به اینکه بهداشت دهان و دندان در دوران میانسالی و سالمندی یکی از نیاز‌های جدی جامعه است، تاکید کرد: خدمات دندانپزشکی ویژه افراد سالمند بر اساس افزایش هرم جمعیتی و بخشی از خدمات سلامت دهان و دندان، باید در قالب بسته‌های حمایتی در نظر گرفته شود که متاسفانه تلاش‌های کافی در حوزه دندانپزشکی سالمندی انجام نگرفته است.

رئیس اداره دندانپزشکی وزارت بهداشت، بیان کرد: مسئولان ارشد وزارت بهداشت و صندوق‌های بیمه‌گر باید با برنامه ریزی بهتر حمایت بیشتری از افراد سالمند در حوزه دندانپزشکی انجام دهند و باید خدماتی مانند دسترسی به متخصصان دندانپزشک را با عنوان حاکمیت برای افراد سالمند جامعه فراهم کنیم.

او افزود: یکی از اقدامات مهم در حوزه سلامت دهان و دندان این است که سرمایه گذاری خوبی در نسل آینده انجام دهیم تا شاخص پوسیدگی بین این افراد در دوران نوجوانی، میانسالی و حتی سالمندی کاهش پیدا کند.

صادقی ادامه داد: امروزه در حوزه دندانپزشکی مدیریت متمرکزی در وزارت بهداشت وجود ندارد و عملا سیاست‌ها و برنامه‌ها به صورت جزیره‌‌ای اجرا می‌شود؛ این مسئله باعث شده است اقدامات وزارت بهداشت در حوزه دندانپزشکی، اثر بخشی نداشته باشد.

رئیس اداره دندانپزشکی وزارت بهداشت، گفت: بخشی از هزینه‌های انجام شده در حوزه دندانپزشکی به دلیل نبود مدیریت متمرکز، هدر رفته است و در وزارت بهداشت با همکاری مدیران ارشد، در تلاشیم این مشکل رفع شود.

منبع: باشگاه خبرنگاران