رییس مرکز تحقیقات (SDH)

مجموعه عوامل متعدد، منجر به تغییر سبک زندگی سالم سالمندان می شود

رییس مرکز تحقیقات " تعیین کننده های اجتماعی موثر بر سلامت (SDH)" دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی اعلام کرد: مجموعه عوامل متعددی که شبکه ای از شرایط را بوجود می آورند، منجر به تغییر سبک زندگی سالمندان می شوند.

   به گزارش خبرنگار وبدای دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، دکتر “فرحناز محمدی” با اشاره به نگاه کمیسیون تعیین کننده های اجتماعی موثر بر سلامت (SDH ) سازمان بهداشت جهانی که در سال ۲۰۰۵ میلادی تشکیل شد، افزود: براساس نگرش این کمیسیون (برای ایجاد سلامت، باید به عدالت در سلامت که نیاز به بررسی متغیرها و تفسیرهای دقیق تر دارد، توجه کرد)، باید ضمن آنکه مجموعه عوامل را با یکدیگر و یک جا برای تغییر سبک زندگی سالمندان در نظر گرفت و تحلیل بسیار دقیقی نیز از اطلاعات مربوط به شرایط یک سالمند ارائه بدهیم ، می بایست سالمند را به توانی برسانیم که خودش ، مدیریت سلامت خودش را به عهده داشته باشد.

وی ادامه داد: این توانمندی، در گرو ایجاد فرصت و امکان مشارکت اجتماعی سالمندان است تا بتوانند خودشان نیازهایشان را مطرح کنند و  خدمات، براساس نیازهای هر سالمند که می تواند از شرایط متفاوتی نسبت به سالمند دیگر برخوردار باشد، ارائه بشود.

دکتر محمدی، این مطالب را طبق نتایج تحقیقی که روی ۴۰۰ سالمند بالای ۶۰ سال در ۲۲ منطقه تهران انجام داده، بیان کرد و گفت: تاکنون مطالعات بسیار برای تعیین کننده های اجتماعی موثر بر سلامت سالمندان انجام شده بود ولی مطالعه روی سالمندان تهرانی، با توجه به نگرش کمیسیون مربوطه (SDH) انجام شده است.

وی تاکید کرد که نهایتا، تحلیل چند متغیره از این تحقیق نشان می دهد که مهمترین عوامل برای دستیابی سالمندان به سبک زندگی سالم، ” طبقه اجتماعی ، وضعیت اقتصادی، سطح تحصیلات دانشگاهی، شرایط زندگی(با خانواده زندگی کنند)، دسترسی به مراکز بهداشتی و درمانی، تامین هزینه درمان” است.

وی افزود: آنچه که حائز اهمیت است، تمامی این عوامل را باید با هم دیده شوند و با یک تحلیل دقیق ، بتوان روی سلامت زندگی یک سالمند نظر داد، چرا که به ظاهر، ” سالمندی که با خانواده زندگی می کند، از کیفیت زندگی بالاتری نسبت به سالمندان دیگر برخوردار است”، اما سالمندانی هستند که با خانواده زندگی می کنند و برای کمک به فرزندانشان مجبور می شوند، از درآمد خودشان هزینه کنند که متاسفانه همین شرایط، کیفیت زندگی آنان را کاهش می دهد چون وضعیت اقتصادی سالمند رابطه مستقیم با سبک زندگی او دارد.

 دکتر محمدی همچنین اظهارداشت: دسترسی سالمندان به مراکز بهداشتی و درمانی، کیفیت زندگی آنان را افزایش می دهد اما جالب توجه است که براساس تحقیق انجام شده، بستری شدن حداقل یک بار سالمند در بیمارستان، سبب بهتر شدن سبک زندگی سالمند می شود، که این تحلیل را در پیش دارد که ” اگر سالمند دسترسی به مراکز بهداشتی و درمانی داشته، چرا مشکلات حاد درمانی پیدا کرده و راهی بیمارستان شده است”.

وی تصریح کرد: نتیجه گیری کلی از شرایط مختلف سالمندان ، نشان می دهد که ” تحلیل دقیق، در گرو تحلیل های چند متغیره است و بسادگی نمی توان در خصوص سبک زندگی سالمندان نظر داد “.

منبع: وبدای دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی