رييس مرکز بهداشت استان اصفهان:

دستورالعمل مراقبت از سالمندان بصورت کتابچه‌های راهنما طراحی شده است

رئیس مرکز بهداشت استان اصفهان گفت: دستورالعمل مراقبت از سالمندان برای پزشکان و غیر پزشکان بصورت کتابچه های راهنما طراحی شده است.

دکتر غلامحسين صدری با بيان اين مطلب گفت: در حال حاضر رویکرد جدیدی در زمینه نظام سلامت رخ داده است به طوري كه رویکرد جدیدي براي ارائه خدمات در نظر گرفته شده و يكي از برنامه هاي كه در نظام سلامت گنجانده شده گروه سنی سالمندی است.

وی در مورد برنامه های سلامت سالمندان افزود: موضوع حائز اهمیت فرهنگ سازی درست است تا جامعه با حرمت سالمندان بیشتر آشنا شوند.

رئیس مرکز بهداشت استان اصفهان با تاكيد بر اين كه در نظر داریم برنامه هایی ایجاد کنیم که هر سالمندی در هر زمان و مکانی که به مراقبت درمانی نیاز داشت این مهم تامین شود ادامه داد: هدف فراهم کردن امکانات ویژه در نظام مراقبت است.

وي دیگر هدف برنامه نظام سلامت را بهبود کیفیت زندگی سالمندان در ابعاد سلامت جسمی روانی دانست و گفت: کاهش بار بیماری و کاهش معلولیت و مرگ و میر زودرس از اهداف بلند مدت نظام سلامت است.

رئیس مرکز بهداشت استان اصفهان مهمترین بخش زندگی را زندگی سالم عنوان کرد و افزود: از آنجاییکه ورزش و تغذیه اولویت اول زندگی سالم است،  16 مبحث مهم در خصوص تغذیه سالم و ورزش در حال آموزش است.

وي با اشاره به اين كه دستورالعمل مراقبت از سالمندان برای پزشکان و غیر پزشکان بصورت کتابچه های راهنما طراحی شده است، تاکید کرد: برنامه های مراقبت از سالمندان از سال 1392 آغاز شده و با موفقیت رو به گسترش است.

صدری راه اندازی کمیته راهبردی سلامت را اقدامی مهم در حفظ سلامت سالمندان خواند و گفت: اواخر سال 93 این کمیته تشکیل شد و کارکردهای این گروه روزبه روز بهتر می شود.

وی در خصوص اقدامات این کمیته به برنامه ریزی جهت راه اندازی بیمارستان، آزمایشگاه و داروخانه های دوستدار سالمندان اشاره کرد و عنوان كرد: برنامه ریزی جهت راه اندازی دوره کوتاه مدت طب سالمندی در حال اجراست.

منبع: خبرگزاری ایمنا