شبکه راديويي سلامت

نيم نگاهي به برنامه هاي رفاهي سالمندان

«نيم نگاه» برنامه مجله اي، خبري و تحليلي است که به بحث درباره موضوعات روز سلامت در ابعاد مختلف مي پردازد و آخرين خبرها در اين حوزه ها را مورد نقد و بررسي قرار مي دهد.

برنامه «نيم نگاه» شبکه راديويي سلامت، يكشنبه ـ 19 مهر ماه، به بررسي برنامه هاي رفاهي سالمندان مي پردازد.

bandicam-2015-0528522

«نيم نگاه» برنامه مجله اي، خبري و تحليلي است که به بحث درباره موضوعات روز سلامت در ابعاد مختلف مي پردازد و آخرين خبرها در اين حوزه ها را مورد نقد و بررسي قرار مي دهد.

اين برنامه، روز يكشنبه كه كاري از گروه اجتماعي شبكه راديويي سلامت است، با حضور دکتر براتي رييس دبيرخانه شوراي ملي سالمندان، دکتر فداي وطن دکتراي تخصصي سلامت سالمندي، دکتر دواتگران مدير کل توانمند سازي معلولان و سالمندان بهزيستي به موضوع روز جهاني اسکان معلولان و سالمندان مي پردازد.

يادآور مي شود، برنامه «نيم نگاه»، شنبه تا چهارشنبه هر هفته از ساعت 12 به مدت40 دقيقه، از موج اف.ام رديف 102 مگاهرتز تقديم شنونده هاي صداي دانش، نشاط و آرامش مي شود.

پخش آنلاین

منبع: راديو سلامت