مدیرکل بهزیستی استان مرکزی

مشکلات جامعه سالمندان استان مرکزی برطرف می‌شود‌

بهروز رفیعی مدیرکل بهزیستی استان مرکزی گفت: با برنامه ریزی‌های انجام شده مشکلات جامعه سالمندان استان مرکزی برطرف می‌شود.

وی افزود: از مهم‌ترین مسائلی که در حوزه سالمندان باید به آن توجه شود تامین حداقل نیازهای اساسی سالمندان، حفظ احترام و حرمت سالمند و جلب مشارکت مردم، انجمن‌ها و موسسات غیردولتی در این حوزه‌ها فراهم ساختن امکان تداوم حضور سالمند در جامعه، حفظ موقعیت و جایگاه آنان است.

مدیرکل بهزیستی استان مرکزی تصریح کرد: به سبب اینکه در آینده دچار مشکلاتی در حوزه سالمندان نشویم باید امروز برای این مقوله برنامه‌ریزی شود چراکه بسیاری از کشورها در سال‌های گذشته برای مقوله سالمندی برنامه‌ریزی کرده‌اند ولی امروزه نیز در برابر این پدیده غافلگیر شده‌اند.

raft

رفیعی بااشاره به جامعه سالم گفت: به‌منظور اینکه بتوانیم یک‌جامعه سالم را اداره کنیم باید توجه ویژه‌ای نیز به سالمندان داشته باشیم که مهم‌ترین فعالیتی که بهزیستی انجام می‌دهد ارائه خدمات به سالمندان معلول در حوزه توانبخشی است.

وی افزود: از جمله خدماتی که بهزیستی در حال حاضر به سالمندان ارائه می‌‌دهد خدمات نگهداری مراقبتی، مراکز شبانه‌روزی، خدمات ویزیت در منزل توسط کادر تخصصی، ارائه خدمات مراقبتی در منزل بوده است.

مدیرکل بهزیستی استان مرکزی تصریح کرد: با توجه به اینکه اعتقادات مذهبی بر این است که سالمندان به سبب روحیه مناسب داشتن باید در بین خانواده‌ها زندگی کنند ولی امروزه درصد کمی از آن‌ها قادر به نگهداری سالمندان هستند.

رفیعی با اشاره به عواملی که سبب می‌شود خانواده‌ها از سالمندان پرستاری نکنند گفت: بیشتر خانواده‌ها به سبب بیماری سالمندان از جمله بیماری‌هایی مانند آلزایمر و پارکینسون بوده که آنها را به مراکز شبانه روزی بهزیستی می‌سپارند.

وی افزود: سیاست‌های پیشنهادی برای پیگیری در شورای‌ملی سالمندان، ایجاد فرهنگ صحیح درباره مسائل سالمندی با رویکرد دینی، آموزش برخورداری از زندگی سالم و اجتناب از رفتارهای پرخطر، ایجاد پوشش کامل بیمه‌ای و رفاهی بوده است.