گلپایگان| برگزاری جلسه کمیته مناسب‌سازی شهرستان

به گزارش دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور، به گزارش روابط عمومی اداره بهزیستی شهرستان گلپایگان، معاون سیاسی اجتماعی فرماندار شهرستان گلپایگان در ابتدای جلسه درخصوص شان و منزلت سالمندان و خدماتی که دستگاه‌های مرتبط برای ارتقاء کیفیت سالمندان باید داشته باشند صحبت کرد . در این جلسه مصوبات قبلی کمیته توسط دستگاه‌ها از جمله مناسب‌سازی […]

به گزارش دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور،

به گزارش روابط عمومی اداره بهزیستی شهرستان گلپایگان، معاون سیاسی اجتماعی فرماندار شهرستان گلپایگان در ابتدای جلسه درخصوص شان و منزلت سالمندان و خدماتی که دستگاه‌های مرتبط برای ارتقاء کیفیت سالمندان باید داشته باشند صحبت کرد .

در این جلسه مصوبات قبلی کمیته توسط دستگاه‌ها از جمله مناسب‌سازی ورودی ساختمان‌های عمومی، دولتی و اماکن مذهبی و زیارتی، مناسب‌سازی محل عابر بانک‌ها و پیشخوان‌ها، مناسب‌سازی و دسترسی آسان به پارک‌ها، نظارت جدی‌تر از طرف نظام مهندسی و شهرداری‌ها و دفاتر فنی ارگان‌ها بر روی ساخت و سازهای جدید، توجه جدی‌تر به محل پارک برای معلولین و جانبازان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و اعضاء نظرات خود رابیان و درپایان تصمیمات مقتضی جهت اجرای مصوبات اجرا نشده گرفته شد.

همچنین طبرزدی‌پور کارشناس مناسب‌سازی اداره بهزیستی با تأکید بر اهمیت مناسب‌سازی برای همه اقشار جامعه گفت: طبق بازدیدها و تکمیل فرم‌های ارزیابی از ۶۲ دستگاه اجرایی شهرستان تنها هشت دستگاه ۸۰ درصد مناسب‌سازی را طبق استانداردها اجرا کرده‌اند که عزم جدی‌تر مسئولین دستگاه‌ها اجرایی خصوصا دستگاه‌هایی که بیشترین ارتباط را با معلولین و جانبازان و همچنین سالمندان دارند را در این خصوص می‌طلبد.

گلپایگان| برگزاری جلسه کمیته مناسب‌سازی شهرستان

گلپایگان| برگزاری جلسه کمیته مناسب‌سازی شهرستان

گلپایگان| برگزاری جلسه کمیته مناسب‌سازی شهرستان