دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور

ششمین شماره ماهنامه اینترنتی شمس منتشر شد

ماهنامه اینترنتی شمس که تمرکز خود را روی حوزه سالمندان گذاشته است، در تازه‌ترین شماره خود نگاهی به اخبار حوزه سالمندی در روز جهانی سالمندان و روز ملی تکریم ومنزلت افراد سالمند به ویژه همایش روز سالمند داشته است.

ماهنامه اینترنتی شمس که تمرکز خود را روی حوزه سالمندان گذاشته است، در تازه‌ترین شماره خود نگاهی به اخبار حوزه سالمندی در روز جهانی سالمندان و روز ملی تکریم ومنزلت افراد سالمند به ویژه همایش روز سالمند داشته است.

در ششمین شماره شمس، ویژه نامه روز جهانی سالمندان به اخبار حوزه سالمندی در روز ملی تکریم ومنزلت افراد سالمند میپردازد.

برای آشنایی بیشتر با شمس می‌توان به سایت دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور به آدرس Snce.ir مراجعه یا آن را در شبکه‌های مجازی (تلگرام و اینستاگرام) دنبال کرد.

“شمس” نشریه ای اینترنتی در حوزه سالمندان و به مدیرمسؤلی و صاحب امتیازی دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور در بستر اینترنت و روی سایت دبیرخانه شورای ملی سالمندان منتشر می شود و سردبیری این ماهنامه اینترنتی نیز بر عهده مجتبی سلگی می باشد و زیرنظر شورای سردبیری مدیریت می شود.

 

File name : mahnameh-shams.pdf

×