رئیس مر کز بهداشت شهرستان قزوین

برای سالمندان نقش اجتماعی تعریف کنیم

رئیس مر کز بهداشت شهرستان قزوین گفت: به طور کلی جامعه کنونی نیازمند پررنگ شدن نقش اجتماعی سالمندان است و در این راستا باید تلاش کرد که فضای با نشاط برای سالمندان ایجاد کنیم زیرا هرچه سالمندان را نسبت به آینده امیدوارتر کنیم، یقیناً زندگی بهتر و هدفمندی خواهند داشت.

علیرضا مهرعلیان اظهار کرد: با توجه به افزایش شیوع افسردگی در سالمندان، توجه به دوران سالمندی و حضور مؤثر سالمندان در عرصه‌های مختلف امری مهم است.

وی بیان کرد: هفته ملی سالمند در سال جاری با شعار «تاب آوری و مشارکت زنان سالمند» نامگذاری شده است و باید در جامعه، فرهنگ صحیح ارتباط با سالمندان نهادینه شود.

رئیس مرکز بهداشت شهید بلندیان عنوان کرد: توجه به دوران سالمندی و برنامه‌ریزی برای آماده‌سازی جهت حضور موثر سالمندان در عرصه‌های اجتماعی امری لازم و ضروری است.

وی افزود: ایجاد فرهنگ صحیح در خصوص مسائل سالمندی با رویکرد دینی، آموزشی و فرصت مشارکت سالمندان در روند توسعه جامعه سبب ارتقاء کیفیت زندگی سالمندان می‌شود.

این مسئول ادامه داد: به طور کلی جامعه کنونی نیازمند پررنگ شدن نقش اجتماعی سالمندان است و در این راستا باید تلاش کرد که فضای با نشاط برای سالمندان ایجاد کنیم زیرا هرچه سالمندان را نسبت به آینده امیدوارتر کنیم، یقیناً زندگی بهتر و هدفمندی خواهند داشت.

مهرعلیان با بیان اینکه، امید افزایی به سالمندان، نتایجی چون سلامت جسم و روان را به همراه دارد، گفت: بهتر است که جلسات مشاوره‌ای برای سالمندان و بازنشسته‌ها برنامه‌ریزی شود تا از آسیب‌های روحی که سلامت روان سالمند را به خطر می‌اندازد پیشگیری کند.