تاب آوری و مشارکت زنان سالمند

جدول عناوین روزشمار هفته گرامیداشت تکریم و منزلت سالمندان

جدول عناوین روزشمار هفته گرامیداشت تکریم و منزلت سالمندان (12-6 مهرماه سال1401): شعار ملی روز جهانی سالمندان سال 1401: "تاب آوری و مشارکت زنان سالمند "

جدول عناوین روزشمار هفته گرامیداشت تکریم و منزلت سالمندان (۱۲-۶ مهرماه سال۱۴۰۱)

شعار ملی روز جهانی سالمندان سال ۱۴۰۱: “تاب آوری و مشارکت زنان سالمند ”

روز چهار شنبه ۶/۷/۱۴۰۱: روز رسانه، آگاهی بخشی و فرهنگ سازی: مطالبه از قوای سه‌گانه برای توجه به مسائل و پیامدهای سالمندی جمعیت

روز پنج شنبه ۷/۷/۱۴۰۱: روز آموزش و توانمندسازی: گسترش محیط دوستدار سالمند بویژه برای حضور و فعالیت زنان سالمند

روز جمعه ۸/۷/۱۴۰۱: روز خانواده و جامعه دوستدار سالمند: ارتباط جوانی جمعیت با سالمندی جمعیت

روز شنبه ۹/۷/۱۴۰۱(روز جهانی سالمند): روز تاب آوری و مشارکت زنان سالمند: توجه ویژه به زنان سالمند تنها و کم برخوردار

روز یک شنبه ۱۰/۷/۱۴۰۱: روز مراقبت و سلامت جسمی، روانی، اجتماعی و معنوی: برنامه‌ریزی برای تحقق سالمندی سالم و فعال در زنان

روز دوشنبه ۱۱/۷/۱۴۰۱: روز حمایت های اجتماعی، رفاهی و اقتصادی: ایجاد بیمه مراقبت طولانی مدت؛ در نظام بیمه ای کشور

روز سه شنبه ۱۲/۷/۱۴۰۱: قانونگذاری، سیاست گذاری و راهبری امور سالمندان: ارایه پیشنویس لایحه جامع قانون حمایت از سالمندان جهت تصویب در مراجع قانونی