دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور

کارگاه دو روزه تبیینی در خصوص نحوه تدوین برنامه اقدام سند ملی سالمندان

پیرو ابلاغ سند ملی سالمندان کشور و لزوم تدوین برنامه اقدام سند، دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور در نظر دارد دو کارگاه دو روزه تبیینی در خصوص نحوه تدوین برنامه اقدام سند مذکور را با حضور نمایندگان دستگاه‌های عضو شورای ملی سالمندان کشور برگزار نماید.

پیرو ابلاغ سند ملی سالمندان کشور و لزوم تدوین برنامه اقدام سند، دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور در نظر دارد دو کارگاه دو روزه تبیینی در خصوص نحوه تدوین برنامه اقدام سند مذکور را با حضور نمایندگان دستگاه‌های عضو شورای ملی سالمندان کشور برگزار نماید.

کارگاه اول با تدریس شش نفر از اساتید محترم حوزه سالمندشناسی و جمعیت شناسی و کارگاه دوم با تدریس سه نفر از اساتید برنامه‌ریزی و مدیریت برگزار می شود.

کارگاه دو روزه تبیینی در خصوص نحوه تدوین برنامه اقدام سند ملی سالمندان از ۸ صبح لغایت ۱۶ بعد از ظهر روزهای ششم و هفتم شهریور و همچنین روزهای سیزدهم و چهاردهم شهریورماه سال ۱۴۰۱در محل سالن اجتماعات ساختمان پیامبر اعظم واقع در خیابان حافظ ابتدای خیابان رشت برگزار میشود.

لازم به ذکر است در کارگاه اول، آشنایی با چالش ها و رویکردهای حوزه سالمندی و بحث در خصوص وظایف سالمندی دستگاهها و در کارگاه دوم تعیین و تصویب نهایی نگاشت نهادی (تعیین تولیت و شرح وظایف دستگاه‌ها)، پیامدها و برنامه‌های اولویت‌دار دستگاه‌ها در اجرای سند ملی سالمندان در قالب برنامه اقدام سند ملی تهیه و نهایی شده و به عنوان برنامه پذیرفته شده دستگاه های عضو شورا محسوب و به امضای نمایندگان دستگاه‌ها خواهد رسید.

کارگاه دو روزه اول: با موضوع آشنایی با اطلاعات پایه تأثیرگذار در حوزه برنامه ریزی سالمندی

کارگاه دو روزه دوم: با موضوع برنامه اقدام چند وجهی آشنایی با نگاشت نهادی، پیامدها و برنامه‌های اولویت‌دار دستگاهها در اجرای سند ملی سالمندان برگزار میشود.

برنامه کارگاه دو روزه اول با موضوع آشنایی با اطلاعات پایه تأثیرگذار در حوزه برنامه ریزی سالمندی در روز نخست با سخنرانی جناب آقای دکتر احمد دلبری رئیس محترم انجمن علمی سالمندان ایران در مورد چالش‌های حوزه سالمندی آغاز شده و در ادامه جناب آقای دکتر حسام الدین علامه رئیس محترم دبیرخانه شورای ملی سالمندان در با موضوع تبیین سند ملی سالمندان کشور سخنرانی میکنند.

در ادامه کارگاه تدریس سرکار خانم دکتر نصیبه زنجری استاد محترم دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی با موضوع سالمند شناسی و زنان سالمند را داریم و بعد از آن نیز جناب آقای دکتر محسن شتی رئیس محترم اداره سلامت سالمندان وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی با موضوع سلامت سالمندان به تدریس میپردازند.

برنامه کارگاه دو روزه اول با موضوع آشنایی با اطلاعات پایه تأثیرگذار در حوزه برنامه ریزی سالمندی در روز دوم نیز با تدریس جناب آقای دکتر هومن محمدی کارشناس محترم دبیرخانه شورای ملی سالمندان با موضوع دیدگاه های بین المللی مرتبط با سیاستگذاری و برنامه ریزی مرتبط با سالمندان و سالمندی جمعیت شروع میشود.

درادامه جناب آقای دکتر حسین نحوی نژاد رئیس محترم مرکز سالمندان کهریزک با موضوع نیازهای سالمندان در دستگاه های غیر مرتبط با سلامت و رفاه و بهزیستی تدریس میکنند و در انتهای کارگاه دو روزه جناب آقای دکتر مجید کوشکی استاد محترم دانشگاه تهران با موضوع جمعیت شناسی به تدریس میپردازند.