دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور

سومین شماره ماهنامه اینترنتی شمس منتشر شد

ماهنامه اینترنتی شمس که تمرکز خود را روی حوزه سالمندان گذاشته است، در تازه‌ترین شماره خود گفت‌و‌گویی با دکتر حسام الدین علامه رییس دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور در خصوص سند ملی سالمندان داشته است.

ماهنامه اینترنتی شمس که تمرکز خود را روی حوزه سالمندان گذاشته است، در تازه‌ترین شماره خود گفت‌و‌گویی با دکتر حسام الدین علامه رییس دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور در خصوص سند ملی سالمندان داشته است.

در شماره سوم شمس، مجموعه‌ای از گفت‌و‌گوها، گزارش‌ها و یادداشت‌هایی را در حوزه سالمندان خواهید خواند که برخی از آن‌ها عبارتند از:

* اجرای برنامه های سند ملی سالمندان به سال آینده موکول شد
* تابستان و سالمندان
* ۲۴ درصد جمعیت ایران در ۳۰سال آینده سالمند میشوند
* ایران تا سه دهه آینده به انفجار سالمندی میرسد
* بازدید نمایندگان سازمان بهداشت جهانی از مراکز شبانه روزی سالمندان قم
* آگاهسازی در خصوص سالمند آزاری
* توصیه های برای مراقبت از سالمندان در تابستان
* گردشگری سالمندان و لزوم توجه به آن در ایران
* دومین نشست تخصصی تدوین پیش نویس لایحه قانون جامع حمایت از سالمندان
* ۸۸ رتبه توانمندی سالمندان ایران
* ثبت هشت میلیون سالمند در سامانه های وزارت بهداشت

برای آشنایی بیشتر با شمس می‌توان به سایت دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور به آدرس Snce.ir مراجعه یا آن را در شبکه‌های مجازی (تلگرام و اینستاگرام) دنبال کرد.

“شمس” نشریه ای اینترنتی در حوزه سالمندان و به مدیرمسؤلی و صاحب امتیازی دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور در بستر اینترنت و روی سایت دبیرخانه شورای ملی سالمندان منتشر می شود و سردبیری این ماهنامه اینترنتی نیز بر عهده مجتبی سلگی می باشد و زیرنظر شورای سردبیری مدیریت می شود.

 

File name : hafteh-nameh-shams.pdf

×