معاون پیشگیری از معلولیت‌های سازمان بهزیستی کشور

یک گام مثبت برای سالمندان / غربالگری اختلال حافظه کلید خورد

معاون پیشگیری از معلولیت‌های سازمان بهزیستی کشور گفت: در حال برنامه‌ریزی‌های اولیه هستیم تا پایان امسال برنامه غربالگری اختلال حافظه (دمانس) را برای افراد ۶۰ تا ۷۵ سال در ۲ استان کشور به صورت آزمایشی اجرا کنیم و درنهایت این برنامه در سراسر کشور اجرا شود.

افروز صفایی فرد با بیان اینکه دمانس نوعی اختلال حافظه است، افزود: هدف از اجرای این برنامه این است که بتوانیم با تشخیص به موقع دمانس و مداخلات سیر بیماری را کندتر کنیم تا در نتیجه سیر ناتوانی افراد کمتر شود.

وی اضافه کرد: این برنامه فعلا به صورت پایلوت در ۲ استان انجام می‌شود و استان‌های پیشنهادی، استان‌های یزد و مرکزی هستند که از نیمه دوم سال کار اجرایی خواهد شد. پرسشنامه‌هایی در این زمینه تهیه و تنظیم شده که از طریق آنها می توانیم تشخیص دهیم که فرد در معرض خطر دمانس است و سپس با مداخلات توانبخشی بتوانیم جلوی سیر بیماری را بگیریم.

معاون پیشگیری از معلولیت‌های سازمان بهزیستی کشور با اشاره به اینکه غربالگری دمانس در ۲ استان کشور از طریق فراخوان انجام می‌شود، ادامه داد: در حال تهیه اقدامات اجرایی هستیم و در این برنامه مشارکت خانواده‌ها موثر است.

صفایی فرد اظهار داشت: در اجرای این برنامه پرسشگران را آموزش می دهیم که چگونه می توانند سالمند را بررسی کنند و براساس این آموزش‌ها، سالمندان غربال می شوند؛ سپس به متخصصان اعصاب و روانپزشک ارجاع داده می شوند تا تشخیص نهایی گرفته شود.

وی اظهار امیدواری کرد تا بودجه این برنامه در اسرع وقت تامین و برنامه زودتر اجرایی شود.

به گزارش ایرنا، در حال حاضر ۸۴ میلیون و ۹۷۳ هزار نفر جمعیت کل کشور است که از این تعداد، هشت میلیون و ۸۶۳ هزار نفر برابر  با ۱۰.۴۳ درصد کل جمعیت را سالمندان تشکیل می‌دهند.

از هشت میلیون و ۸۶۳ هزار نفر جمعیت سالمند کشور، چهار میلیون و ۲۶۸ هزار نفر آنان مردان و چهار میلیون و ۵۹۵ هزار نفر آنان، زنان هستند. پیش‌بینی‌ها براساس سناریوهای جمعیتی این است که از سال ۱۳۹۸ تا ۱۴۲۳ یعنی طی ۲۳ سال جمعیت سالمند ایران دو برابر می‌شود و به ۲۰ درصد کل جمعیت می‌رسد. در حال حاضر جمعیت کل کشور برابر با ۸۴ میلیون و ۹۷۳ نفر است.

یکی از اختلال‌های شایع در سالمندی، اختلال‌های شناختی و در رأس آنها دمانس است. دمانس اختلالی پیشرونده و در مراحل انتهایی آن غیر قابل درمان است. تشخیص زودرس دمانس می‌تواند به درمان آن کمک شایانی کند.