به همت دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور

دومین نشست تخصصی تدوین پیش نویس لایحه قانون جامع حمایت از سالمندان

دومین نشست تخصصی تدوین پیش نویس قانون جامع دفاع از حقوق سالمندان به همت دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور با حضور اساتید دانشگاهی و نمایندگان دستگاه های عضو این شورا برگزار شد.
حسام الدین علامه رئیس دبیرخانه سالمندان کشور در این جلسه انتشار مطالعه تطبیقی مسائل حقوق سالمندان در دبیرخانه خبر داد و گفت: تا کنون ۴ نسخه از لایحه جامع به دبیرخانه از سوی مجری طرح تحویل شده که با جلسات مختلف این لایحه از حدود ۷۵ ماده کاهش داشته و به منظور خلاصه سازی لایحه به ۱۰ ماده رسیده که همچنان نیاز به بررسی بیشتر دارد.

علامه به برگزاری جلسات متعدد با مدیران ارشد سازمان بهزیستی و دیگر دستگاه ها اشاره کرد و گفت: سند ملی سالمندان و برنامه اقدام آن که تکالیف دستگاه های اجرایی را به صورت برنامه محور مشخص می کرد، که منجر به رفع نیاز ذینفعان نهایی یعنی سالمندان نمی شود و در آن بیشتر مسائل اجرایی و عمومی کشور و مسائل کلان و تنها بخشی از آن مربوط به وظایف دستگاه ها در حوزه سالمندی که نفع مستقیم به سالمندان می رساند.

وی ادامه داد: در لایحه جامع دفاع از حقوق سالمندان بیشتر بحث حقوق اساسی و نیازهای سالمندان و تکالیفی هست که دستگاه ها باید در این راستا وظایف خود را انجام دهند.


رئیس دبیرخانه شورای ملی سالمندان تاکید کرد: آنچه مورد نظر است ترکیب نظام حکمرانی و سند ملی سالمندی را به گونه ای در لایحه حقوقی گنجانده شود به طوری که شامل مدیریت حوزه سالمندی، برنامه سند حوزه سالمندی و تکالیف و وظایف حقوقی و حمایتی از سالمندان باشد و خلاصه سازی در سند انجام گیرد.

شایان ذکر است؛ در ادامه این جلسه مواد این لایحه مورد بحث و بررسی نمایندگان دستگاه های عضو قرار گرفت.