پیاده روی بزرگ خانوادگی بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی

پیاده روی بزرگ خانوادگی بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی امروز جمعه ۱۷ مهر ۱۳۹۴ با حضور دکتر ربیعی وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی در بوستان لاله برگزار شد.

پیاده روی بزرگ خانوادگی بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی امروز جمعه ۱۷ مهر ۱۳۹۴ با حضور دکتر ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دکتر نوربخش مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی و جمعی از مدیران این سازمان در بوستان لاله برگزار شد.

گزارش تصویری زیر به این رویداد پرداخته است.