فعالیت های صورت گرفته در دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور چیست؟

راه اندازی  سایت اطلاع رسانی شورای ملی سالمندان کشور؛ گسترش بخش اطلاعات ستادی و استانی در سایت اطلاع رسانی شورای ملی سالمندان کشور؛ ثبت اطلاعاتِ فعالیت های مرتبط با امور سالمندان توسط دستگاه های عضو شورا ؛ ثبت اطلاعاتِ فعالیت های مرتبط با امور سالمندان توسط تشکل های مردمی فعال در حوزه سالمندی؛ برگزاری منظم […]

 • راه اندازی  سایت اطلاع رسانی شورای ملی سالمندان کشور؛
 • گسترش بخش اطلاعات ستادی و استانی در سایت اطلاع رسانی شورای ملی سالمندان کشور؛
 • ثبت اطلاعاتِ فعالیت های مرتبط با امور سالمندان توسط دستگاه های عضو شورا ؛
 • ثبت اطلاعاتِ فعالیت های مرتبط با امور سالمندان توسط تشکل های مردمی فعال در حوزه سالمندی؛
 • برگزاری منظم جلسات کارگروه های تخصصی؛
 • پیگیری فعال شدن دستگاه هایی که تا کنون همکاری مؤثری نداشته اند؛
 • پیگیری تشکیل منظم شورای ملی سالمندان؛
 • گزارش گیری از دستگاه های مرتبط جهت به روز شدن اطلاعات موجود در خصوص سالمندان؛
 • پیگیری تصویب سند ملی برنامه های راهبردی سالمندان؛
 • پیگیری ایجاد پوشش کامل بیمه درمانی پایه سالمندان کشور؛
 • پیگیری توسعه پوشش بیمه تکمیلی سالمندان؛
 • پیگیری بیمه مراقبتی سالمندان؛
 • پیگیری توسعه فعالیت ستادهای ساماندهی سالمندان در استان ها و تصویب آئین نامه اجرایی مربوطه؛
 • امضاء تفاهم نامه در خصوص همکاری های علمی و پژوهشی با دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی؛
 • برقراری ارتباط با مجامع مرتبط بین المللی؛
 • برگزاری جلسات و رایزنی با کمیسیون های مرتبط مجلس شورای اسلامی؛
 • برگزاری جلسات و هماهنگی با تشکل های مرتبط وجلب همکاری آنان ؛
 • برگزاری جلساتی در رابطه با معضلات حقوقی سالمندان با کمیسیون حقوق بشر اسلامی و سایر حوزه های قوه قضائیه؛
 • چاپ و انتشار کتب و محصولات علمی و کاربردی با موضوع سالمندان با همکاری دستگاه های عضو؛
 • پیگیری مناسب سازی شهری از طریق تعامل با شورا های اسلامی و شهرداری ها؛
 • پیگیری اجرای طرح شهرهای دوستدار سالمند؛
 • پیگیری راه اندازی بنیادهای فرزانگان؛
 • پیگیری برگزاری دوره های طب سالمندی و مراقبت از سالمندان با همکاری وزارت بهداشت؛
 • برنامه های آگاهسازی و آموزشی جهت تکریم سالمندان و مراقبت صحیح از آنان در خانواده با همکاری رسانه ها به ویژه صدا و سیما
 • تدوین برنامه های فرهنگی و هنری سالمندان ؛
 • تدوین برنامه های اجرایی ورزشی و اوقات فراغت سالمندان؛
 • پیگیری راه اندازی مراکز مشاوره سالمندی و مراکز ارزیابی جامع سالمندان؛
 • پیگیری طرح تکریم سالمندان در دستگاه های دولتی؛
 • حضور در جلسات شورا های ساماندهی سالمندان استانی؛
 • برگزاری جلسات شورای ملی سالمندان در ۲۸ استان تا کنون؛
 • دریافت اعتبار بنیاد فرزانگان در ۵ استان تا کنون .